Checklisten (50) voor project- en programmamanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Checklisten (50) voor project- en programmamanagement

Managers die snel willen nagaan wat ze moeten doen om hun programma of project te laten slagen hebben baat bij dit boek. Kor en Wijnen hebben '50 Checklisten voor project- en programmamanagement'

Geschreven voor de manager die zich regelmatig het volgende afvraagt:

  • Wat moet ik in de startfase doen?
  • Hoe kan ik over het functioneren van mijn team praten?
  • Wat heeft mijn opdrachtgever nodig om over de voortgang te kunnen beslissen?
  • Wat moet er in een programmaplan staan?
  • Hoe zeg ik tegen een medewerker dat ik ontevreden ben over zijn prestaties?
  • Hoe maak ik een omgevingsanalyse?

Elke checklist wordt kort toegelicht, de benodigde activiteiten worden concreet opgesomd en u krijgt een flink aantal tips. Zo ondervindt u wat bijvoorbeeld het belang van tijdbeheersing is, waarop gelet moet worden bij samenwerken en hoe u elk project kunt opdelen in een aantal fasen.

Bestel dit boek.

 

Rudy Kor

Partner

Neem contact op