Canvas Omgevingsmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Canvas Omgevingsmanagement

In tijden van nepnieuws, een gedigitaliseerde samenleving, een naderende Omgevingswet en allerlei bewegingen van onderop… Is er dan nog sprake van een toegevoegde waarde van omgevingsmanagement? Wij vinden van wel. In het boek ‘Canvas Omgevingsmanagement’ geven Johanneke de Lint, Thijs Kraassenberg en Roelof Benthem aan de hand van voorbeelden aan hoe volgens hen professioneel omgevingsmanagement vorm moet krijgen.

Het Canvas Omgevingsmanagement biedt teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van een opgave in te richten. Met het canvas bent u o.a. beter voorbereid op de nieuwe Omgevingswet: het zorgt ervoor dat u gestructureerd met elkaar het gesprek aangaat over de wijze waarop u in uw project met stakeholders om wilt gaan. Welke verantwoordelijkheden u hiermee aangaat en wat dat betekent voor het verder inrichten van het omgevingsproces.

Voor wie?

Dit boek is bedoeld voor iedere professional die zijn omgeving serieus neemt. Denk bijvoorbeeld aan een projectleider, programmamanager, procesregisseur, communicatiemanager, kwartiermaker of natuurlijk een omgevingsmanager. Mensen die werken aan een initiatief dat sterk verbonden is met de omgeving.

In samenwerking

Dit boek is in samenwerking tot stand gekomen. Niet alleen de auteurs werkten samen: Johanneke de Lint (De Lint Consultancy & Coaching) Thijs Kraassenberg (WesselinkVanZijst) en Roelof Benthem (Twynstra Gudde). Ook is bij de totstandkoming van dit boek samengewerkt met opdrachtgevers, collega’s, cursisten, teamleden en vakgenoten. Zo krijgt u een boek dat kritisch getoetst en aangescherpt is en wat is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring.

Bestel nu!

Het Canvast Omgevingsmanagement kunt u bestellen via de site van Vakmedianet. U kunt hier een inkijkexemplaar bekijken. Lees ook de boekrecensie van Henny Portman.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over en ontwikkelingen rondom het Canvas Omgevingsmanagement? Vul dan onderstaand formulier in.

Ja, ik ben geïnteresseerd