Zoeken naar synergie tussen veranderkunde en marketing | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Zoeken naar synergie tussen veranderkunde en marketing

Een verkennende studie naar overeenkomsten in achterliggende waarden van een veranderkunde- en marketingcommunicatiemodel.

Veranderkunde en marketingcommunicatie zijn vakgebieden die in de praktijk nauwelijks met elkaar in verband worden gebracht. Dat is opmerkelijk, want beide disciplines richten zich op het einddoel van beïnvloeding van het gedrag van mensen. En de vakgebieden verkeren nu in een volwassen levensfase. De auteurs vragen zich af hoe en waar de vakgebieden van elkaar kunnen leren en doen een eerste stap in deze richting door een bekend model uit de veranderkunde te vergelijken met een bekend marketingcommunicatiemodel op overeenkomsten in achterliggende waarden.

Er wordt een verband gevonden tussen de kleurentheorie (De Caluwé en Vermaak, 2006) en de Mentality-segmentatie van Motivaction. Dat maakt nieuwsgierig en biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek en discussie over de toegevoegde waarde van kennis over de overlap tussen beide vakgebieden. Door inzicht in beïnvloeding van houding en gedrag van medewerkers en consumenten te bundelen, kunnen beide vakgebieden elkaar in de toekomst mogelijk op een hoger niveau brengen. Verder wordt in dit artikel de verdeling van de veranderkleuren in werkend Nederland beschreven en leren we meer over de sociodemografische kenmerken van deze voorkeurstijlen voor veranderen van mensen in organisaties.

zoeken_naar_synergie.pdf

 

Reageer