Weerstand; er is weinig voor nodig | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Weerstand; er is weinig voor nodig

Tijdens een informatieavond over een windproject geeft een bewonersvertegenwoordiger aan dat hun achterban zich niet goed betrokken voelt. Dit terwijl de projectleider allerlei pogingen heeft ondernomen de omgeving te betrekken. Ontwerpateliers, het delen van rapporten en een actieve communicatiestrategie zijn in de strijd gegooid en toch is de onzekerheid bij stakeholders toegenomen, zo blijkt. Na afloop overheerst aan beide kanten onbegrip. Ondanks de goede bedoelingen kan de projectleider zich opmaken voor tegenstand in het vervolg van het project. Hoe kan dat nou voorkomen worden?

Bouwen in de openbare ruimte gaat nooit zomaar. Of het nu gaat over windmolens, dijkversterking, hoogspanningsnetten of gasopslag, in korte tijd vormen mensen een mening en kunnen zorgen omslaan in actieve tegenstand. Ik merk bijna dagelijks dat achter deze tegenstand vaak misverstanden schuil gaan. Goed bedoelde acties van initiatiefnemers kunnen voor kritische belangengroepen werken als een rode lap op een stier. De invloed van social media is groot. Internet heeft de (anonieme) publieke debatruimte veel groter gemaakt. Voor je het weet, zijn facebook posts bepalend voor het beeld dat leeft in een gemeenschap. Als het al lukt deze schade voor je project of reputatie te repareren ben je zo een tijd verder. Komt bij dat werken van uit het defensief, weinig energie geeft in je team.

Veel organisaties zijn bereid hun omgeving serieus te nemen. Wat dit betekent en hoe dit vorm te geven, zijn vaak nog onbeantwoorde vragen. In de praktijk is vaker te zien hoe het niet moet dan wel. Niets zo frustrerend voor stakeholders als plannen die grotendeels al vaststaan. Schijnbare inspraak prikken mensen doorheen. Met alle gevolgen van dien.

Zet vroegtijdig de luiken open als er nog bewegingsruimte is. Klassieke reflex van projectmanagers is: niet naar buiten voor een idee af is. Op deze andere manier omgaan met je omgeving vergt moed. Door je kwetsbaar op te stellen ontstaat begrip. Als professional wil je snel zaken doen. Terwijl voor stakeholders het eerst belangrijk is om vertrouwen te krijgen. Zonder dat je er als projectleider iets mee te maken hebt, kunnen er allerlei vooroordelen leven die dat in de weg staan. En daarmee ook een constructieve onderhandeling. Stakeholders hebben vaak bruikbare kennis voor je project. De kunst is die aan te boren. Een idee bespreken dat nog niet af is, werkt uitnodigend. Als de vergunning er al is, kan creativiteit en medewerking in de kiem smoren. Belangrijk om dan wel de de bewegingsvrijheid voor het project te kennen.

Hoe klein of groot een project ook is, de werkelijkheid maak je niet binnenskamers, die wordt buiten gemaakt. En als het beeld wordt gevormd, kan je er maar beter bij zijn. Betrek stakeholders als partner bij de totstandkoming. Als dit passend is en oprecht, wordt dat beloond met een mooi project dat ervaren wordt als een verbetering in plaats van overlast.

Het kost tijd en moeite, maar een projectresultaat dat haalbaar is én steun krijgt, is onbetaalbaar.

Reageer