Vooruitgang boeken door stil te staan | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Vooruitgang boeken door stil te staan

Het klinkt enigszins paradoxaal: als tijdsdruk hoog is en verwachtingen hoog gespannen zijn, even niets doen. Toch kan het, en is het zelfs goed. In een omvangrijk project of programma waarin verschillende partijen samenwerken, kun je vooruitgang boeken door af en toe even stil te staan.

Een samenwerking is, net als haar omgeving, voortdurend in beweging. Regelmatig bijstellen is daarom cruciaal voor het succes van zo’n samenwerking. Hoe je dat kunt doen? Een ‘lerende evaluatie’ is een verrassend goed middel.

Lerende evaluatie

Een lerende evaluatie biedt de mogelijkheid om verhalen te delen, aandachtspunten en zorgen uit te diepen en oplossingen te zoeken. Een lerende evaluatie houdt partijen ook een spiegel voor: hoe wordt de samenwerking gewaardeerd, welke samenwerkingsvraagstukken spelen er. De evaluatie zet partijen op deze manier aan tot het voortdurend verbeteren van de samenwerking.

Praktijkproef Amsterdam

Heel leuk, die theorie, maar werkt het in praktijk ook echt? Zeker. Een sprekend voorbeeld van het succes van een lerende evaluatie is Praktijkproef Amsterdam, een grootschalige proef om files in de regio Amsterdam te verminderen. De proef maakt gebruik van innovatieve technologieën in de auto en op de weg. In Praktijkproef Amsterdam werken verschillende partners samen: gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, diverse marktpartijen en de wetenschap. Plannen om met innovatieve technologieën in de auto en op de weg files te verminderen, verzanden nogal eens in polderoverleg. Dat had ook het geval kunnen zijn bij Praktijkproef Amsterdam. Toch is dat niet zo, mede dankzij de procesevaluatie die de partijen samen continu ‘ondergaan’.

Foto’s van de samenwerking

De procesevaluatie volgt de samenwerking in Praktijkproef Amsterdam vanaf de start in 2013 tot het moment van besluitvorming over de volgende fase in 2015. Wat de evaluatie eigenlijk doet, is op meerdere momenten een ‘foto’ maken van de samenwerking. Voor de eerste foto deden zo’n vijftig professionals een samenwerkingsscan. Daaruit bleek onder meer dat de regio zich niet altijd even goed betrokken voelden, en dat er behoefte was aan ogenschijnlijk kleine dingen als een gezamenlijke werkplek en gemeenschappelijke communicatie-uitingen. De tweede foto zoomde in op de overgang van het maken van het ontwerp door de ‘tekentafel’ naar het daadwerkelijk beproeven van de innovatieve technologieën op de weg. Openheid was nodig, maar tegelijkertijd was er aarzeling om de ander een kijkje in de keuken te geven. Zo is er nog twee keer een foto van de samenwerking gemaakt. Die foto’s zijn met partijen gedeeld in evaluatiebijeenkomsten. Dé momenten om verhalen te delen, aandachtspunten en zorgen uit te diepen en oplossingen te zoeken.

Zicht op groei

Door de samenwerking in Praktijkproef Amsterdam op de voet te volgen, is er zicht ontstaan op de groei in de samenwerking. Van relatief losse onderdelen is de samenwerking gegroeid naar een samenwerkingsverband waar de regio volwaardig onderdeel van uitmaakt. De samenwerking met marktpartijen is intensiever geworden via onder meer een directeurenoverleg. Voor het operationeel proces is een draaiboek samengesteld en betrokken professionals weten elkaar te vinden en houden elkaar op de hoogte. Tegelijkertijd neemt de variëteit aan samenwerkingsvraagstukken toe. Vraagstukken die zowel het werk zelf raken, als de organisatie en de besturing van het werk. Ze laten zich aanpakken door het samen uit te vogelen en samen knopen door te hakken.

Ssssst…

De lerende evaluatie bewijst: een samenwerking wordt beter van stilstaan, evalueren en doorgaan. Wanneer stond u voor het laatst even stil?

Meer weten over samenwerken?

Wilt u meer weten over manieren om samenwerken te bevorderen? Download dan een van onze e-magazines over samenwerken in de markt waarin u actief bent. 

Download e-magazine

Reageer