Vlekkeloze reorganisatie servicemanagement Rijkswaterstaat | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Vlekkeloze reorganisatie servicemanagement Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) bestaat uit regionale en landelijke diensten die elk een eigen automatiseringsafdeling kennen voor hun ICT. Zij wil meer standaardisatie en een verbetering van de dienstverlening. Uitbesteding aan een marktpartij moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Het HRM-instrumentarium van RWS is ingezet om tijdig een gesprekscyclus tussen leidinggevende en medewerker in te voeren waarbij parallel professionalisering van de ontwikkel- en toekomstgesprekken plaatsvindt. Verantwoordelijkheid voor de veranderingen en deze zelf helpen vormgeven was de kern evenals het draagvlak onder alle managementteamleden. Ondanks de inkrimping van het team blijven alle (ex)leden drager van het veranderingsproces. Regelmatig worden sessies georganiseerd waarin het proces en de onderlinge verbinding centraal staan.

Concurrentiegerichte dialoog
Volgens de methode van de concurrentiegerichte dialoog wordt een pakket van arbeidsvoorwaarden met de geselecteerde ICT-marktpartij onderhandeld, zodat medewerkers vrijwillig en op een gelijkwaardige basis over kunnen stappen naar de leveranciersorganisatie.

Geruisloze reorganisatie
In een periode van 14 maanden is de organisatie omgevormd van 165 naar 64 fte; processen zijn à la ITIL ingericht, en de medewerkers hebben bijna allemaal een nieuwe plek gevonden. Ondanks een aantal bezwaarprocedures is het een geruisloze reorganisatie geweest, waarbij de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is gebleven.

Reageer