Visie duurzame mobiliteit ontbreekt! Een column van Folkert Meijer en Nicolet Luisman op de website van 'Energie Overheid' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Visie duurzame mobiliteit ontbreekt! Een column van Folkert Meijer en Nicolet Luisman op de website van 'Energie Overheid'

'In deze tijden van bezuinigingen is een overkoepelende visie op duurzaam mobiliteitsbeleid voor de lange termijn nodig.' Dat betogen Nicolet Luisman en Folkert Meijer, adviseurs bij Twynstra Gudde.

Vanuit die overkoepelende visie kunnen korte termijnmaatregelen worden genomen. Nu wordt her en der bezuinigd of geïnvesteerd, zonder de kosten en baten te bekijken van de diverse mogelijkheden om duurzame mobiliteit te bevorderen.

Over de urgentie van een duurzaam mobiliteitssysteem hoeven we het niet meer uitgebreid te hebben. Ondanks het bericht dat de filedruk met 17% is afgenomen in 2010, gaat dit de komende jaren weer toenemen tot nieuwe recordhoogtes.

Het huidige systeem heeft haar grenzen bereikt, dus het is tijd om te zoeken naar vernieuwing en ontwikkeling. De overheid blijft echter voor oude oplossingen kiezen. De extra infrastructuur die wordt aangelegd zal op de korte termijn tot verlichting leiden, terwijl het op de lange termijn alleen maar tot meer autoverkeer leidt. Het systeem slipt keer op keer dicht.

Het belang van een visie lijkt niet overal te leven. Zo verbazen wij ons over de keuze van de overheid om bijna exclusief voor het hippe elektrisch rijden te kiezen. De plannen rondom dit initiatief bestaan volgens ons alleen omdat Nederland het scenario nastreeft waarin dit leidt tot een goede businesscase. Hier is economisch gezien niks mis mee, maar andere maatregelen zoals groen gas worden nauwelijks bekeken, terwijl ook deze perspectief bieden voor de toekomst.

Belastingverlaging op schone auto's heeft lang genoeg geduurd ...
Eind mei werd bekend dat staatssecretaris Weekers van mening is dat de belastingverlaging op schone auto’s lang genoeg heeft geduurd. Een mooi voorbeeld van een fiscale maatregel om duurzaam mobiliteit te stimuleren die wegens te groot succes ten onder gaat. In plaats van benzineslurpers extra te belasten, om de belastingverlaging op schone auto’s te bekostigen, wordt het kind met het badwater weg gegooid.

De Amsterdamse wethouder Wiebes pakt het anders aan. Hij gooit alle regelingen rond duurzaamheid overboord die volgens zijn analyse niet effectief zijn. Uiteraard is er wel commentaar te geven op zijn beleidskeuzes, maar hij zoekt wel naar de nuance. Echter, een lange termijnvisie mist ook nog in Amsterdam.

Toekomst mobiliteit
Laten we nou eens beginnen om mobiliteit eens in het perspectief van de toekomst plaatsen. Stel een visie op en kijk welke interessante alternatieven er zijn. Hoe ziet de wereld er uit in de toekomst en welke oplossingen willen we dan hebben? Aan welke eisen moet mobiliteit dan voldoen? Vanuit dit perspectief kunnen we vandaag al beginnen met het experimenteren met oplos¬singgerichte alternatieven. Niet door studies uit te zetten met prachtige vergezichten, maar met lef te kijken naar kansrijkheid. Durf te doen, maar onderken wel de risico’s en onzekerheden.

Het ontwikkelen van een duurzaam mobiliteitssysteem is immers niet een lange, rechte lijn. Maar een integraal programma waarvan nieuwe modaliteiten, nieuwe technologieën en gedragsverandering deel uitmaken. Met aan de basis een duidelijke visie waarbij de toekomst naar het nu gehaald wordt. En waar volop geëxperimenteerd kan worden met innovaties en ontwikkelingen, zowel technologisch als in gedrag. Als we die antwoorden hebben wordt duidelijk welke acties we vandaag kunnen nemen. De kansen zijn legio!

http://www.energieoverheid.nl/2011/09/column-visie-duurzame-mobiliteit-ontbreekt/

Reageer