Verkoop vanaf de kansel of oprechte betrokkenheid? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Verkoop vanaf de kansel of oprechte betrokkenheid?

De reclame code commissie heeft de Rabobank hard op de vingers getikt voor een misleidende televisiecommercial. De Rabobank beweert daarin het wereldvoedselprobleem op te gaan lossen. Volgens de commissie ‘maakt zij dat niet aannemelijk’. De Rabobank reageert teleurgesteld. Is hier sprake van oprechte betrokkenheid of verkoop vanaf de kansel?

Bring in the Dutch

Ergens ben ik wel blij dat dit nu speelt. Beleidsmakers en bestuurders in de land- en tuinbouw beweren al langer de sleutel tot het oplossen van het wereldvoedselprobleem in handen te hebben. De redenering is meestal zoiets van: nu wonen er zeven miljard mensen op aarde waarvan er één miljard honger hebben en straks wonen er negen miljard mensen op aarde en hebben er twee miljard honger. En als ze geen honger hebben, hebben ze overgewicht. Volgens de redenering kan de Nederlandse land- en tuinbouw, met dit keer de Rabobank voorop, een bijdrage leveren aan de oplossing voor dit probleem. Populair gesteld: when business meets starvation, bring in the Dutch.

Voor #ZeroHunger

Maar is dit ook waar? Want waarom zou de Rabobank in staat zijn iets op te lossen, waar de Nederlandse land- en tuinbouw tot dusver niet in geslaagd is? Hebben er nu immers ook geen mensen last van overgewicht, of leiden er nu ook geen mensen honger? Wat heeft de land- en tuinbouw en de Rabobank tegengehouden om hier in het recente verleden wat aan te doen? Mijn inschatting is dat de bijdrage die de Nederlandse land- en tuinbouw aan het wereldvoedselprobleem kan leveren enorm is, maar dat de omvang ervan simpelweg te groot is om echt impact te hebben. Data van de WHO over overgewicht en van de FAO over honger onderstrepen de actualiteit en de omvang van het wereldvoedselprobleem. 

Passend in de beste Hollandse traditie

Dit wetende, is de land- en tuinbouw en de Rabobank dan wel echt geïnteresseerd in de problematiek van honger en overgewicht? Of is deze ambitie slechts holle retoriek, in de beste Hollandse traditie die Joop de Visser al treffend bezong.

Denkend aan Holland zie ik waardepapieren - Snel door begerige vingers gaan - Rijen op koopwaar geile batavieren - Als zedeprekers op de kansel staan - En in de geweldige bankcatacomben - De tankerdollar en de krugerrand - Biljetten aan toonder, bigotte mores - Menten, Verolme, in een groot verband - De lucht hangt er laag en de geest wordt er langzaam - In parlementarische dampen gesmoord - En op alle terreinen is de stem van de koopman - Met zijn ethische krampen  het meest aan het woord 

Maar neem jezelf niet té serieus

Iedereen wil betekenis geven aan zijn of haar werk en iedereen probeert daarvoor een aannemelijk verhaal te verzinnen. Onder de reclame van de Rabobank zit dan ook zeker oprechte betrokkenheid. Laten we onszelf echter ook niet voor de gek houden. Voor een goede check & balance verwijs ik naar de uitspraak "wie het meest gelooft in zijn eigen verhaal wordt het gelukkigst” van een zekere Svidrigaïlov uit Dostojewski’s boek Misdaad en Straf. Ik herkende mij hierin en wilde de wereld verbeteren. Wellicht krijgt u ook dat gevoel. Helaas maakte Svidrigaïlov zich een paar bladzijde later alweer van kant. Omdat dit een wel heel droevig einde is van een commercieel blog, ga ik nu weer snel het wereldvoedselprobleem oplossen. Doet u nog mee?

Reageer