Uw infraproject afwegen via de Wikken&Wegentool | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw infraproject afwegen via de Wikken&Wegentool

Vorig jaar is door het KpVV de bijeenkomst ‘Wikken en Wegen’ georganiseerd. Daaruit bleek dat decentrale overheden, vooral gemeenten, zoeken naar hulpmiddelen om op transparante wijze tot onderbouwde afwegingen te komen voor investeringen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Deelnemers zagen voor KpVV een mogelijke rol in de ontwikkeling van een ‘MKBA light’, de overdracht van kennis, het leggen van relaties tussen verschillende sectoren en het vervullen van een vraagbaakfunctie.

Naar aanleiding hiervan heeft het KpVV aan de combinatie Decisio en Twynstra Gudde de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een vereenvoudigde MKBA-methodiek Wikken&Wegen, die gebruikers van de methode goede, toegankelijke en transparante informatie oplevert voor de politieke afweging, besluitvorming en inspraak. Deze methodiek wordt uitgewerkt in een webtool en een rekentool, zodat gebruikers deze op een toegankelijke en eenvoudige manier kunnen toepassen. Het KpVV zou wij graag met gemeenten een pilot doen om de methodiek daadwerkelijk toe te passen.>

Bekijk de flyer voor meer informatie:
flyer_wikkenwegentool.pdf

Reageer