Uitbesteden van taken van maatschappelijk vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uitbesteden van taken van maatschappelijk vastgoed

In tal van gemeenten woedt een discussie over het ‘op afstand’ zetten van maatschappelijk vastgoed. Ook de interesse van vastgoedbeleggers is gewekt. Maar van nieuwe toetreders op de maatschappelijke vastgoedmarkt lijkt nauwelijks sprake door een aantal belemmeringen bij het overdragen van vastgoedtaken van gemeenten aan marktpartijen. Twee manieren om de markt te interesseren worden in deze whitepaper benoemd en aan de hand van voorbeelden wordt onderzocht wat partijen in deze markt nu al succesvol maakt.

Dat er op gemeentelijk vastgoed kosten te besparen zijn, is elke gemeentebestuurder inmiddels bekend. De roep om vastgoed op afstand te zetten wordt dan ook breed gehoord. Zo manifesteert de terugtrekkende overheid zich op de maatschappelijke vastgoedmarkt: de vraag wordt gesteld welke verantwoordelijkheden een gemeente van nature bezit en welke vastgoedtaken kunnen worden overgenomen door de markt. Het begrip ‘uitbesteden’ compliceert echter de discussie: velen schijnen hier de verkoop van gemeentelijke vastgoedobjecten onder te verstaan. Maar eigendom is slechts een middel. Fundamenteler is de vraag welke verantwoordelijkheden horen bij professioneel vastgoedbeheer. En hoe men vervolgens eenduidig de markt benadert om gemeentelijke vastgoedtaken over te dragen.

Download als PDF: Vastgoedsamenwerking tussen gemeenten

Of lees de gehele white paper in onderstaande bladerbare PDF. 

Whitepaper

Reageer