Uitbesteden van onderhoud | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uitbesteden van onderhoud

Organisaties veranderen, willen zich steeds minder bezighouden met zaken die niet hun core business zijn en willen een compacte en flexibele organisatie. Steeds meer organisaties zijn bezig met het op regie uitbesteden van het beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille, om zo op een efficiënte en planmatige manier de bedrijfszekerheid te verhogen en de kosten te verlagen.

Prestatiecontracten, DBMO en outsourcing ownership zijn termen die we steeds vaker tegenkomen. Dat deze omschakeling niet als vanzelf gaat is inmiddels wel gebleken: het betekent een veranderingsproces voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers en daarin ontstaat veelal een onbalans en teleurstelling.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat het wél goed gaat en dat u in control blijft? Download nu de visie van Hanneke van Schijndel.

Expertises

Facility management

Reageer