Twynstra Gudde helpt Isala en BAM in samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Twynstra Gudde helpt Isala en BAM in samenwerking

Ziekenhuis Isala en BAM Bouw en Techniek hebben een overeenkomst gesloten voor de komende 10 jaar voor het technisch beheer en onderhoud van de Isala-gebouwen in Zwolle en enkele buitenloca-ties. Simone Swartjes, adviseur Twynstra Gudde Zorg, heeft Isala ondersteund bij de totstandkoming van deze overeenkomst.

BAM is verantwoordelijk voor het continu laten functioneren en presteren van de gebouwen en installaties van Isala, met als doel maximale veiligheid en bedrijfszekerheid voor patiënten, de zorg en bezoekers. Isala heeft hierbij de regie, BAM is uitvoerend. Jaarlijks worden de scope van de overeenkomst en de bijbehorende begroting opnieuw vastgesteld, de continuïteit is tegelijkertijd geborgd door de langdurige samenwerking.

Door gezamenlijk te werken aan de totstandkoming van de overeenkomst in de vorm van een verbindingsgroep en het betrekken van key users bij zowel Isala als BAM, is een stevige basis gelegd voor de verdere samenwerking. Inhoud én proces waren in dit traject onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gemeenschappelijke doel is samen bepaald; 'het beste voor Isala'. Door het samen optrekken in deze fase werden de wederzijdse belangen en perspectieven inzichtelijk en bespreekbaar. Op deze wijze is tevens geborgd dat de overeenkomst in door beide partners gedeelde taal is opgesteld. Voor een goede samenwerking is dat van essentieel belang; begrijpen we elkaar, begrijp ik wat de ander zegt, hebben we het over hetzelfde.

De overeenkomst voorziet ook in een gezamenlijke ontwikkeling. Er zijn evaluaties en cycli opgenomen om dit te bewerkstelligen. De overeenkomst is dan ook de basis, nu moet samen verder invulling worden gegeven aan de woorden op papier. Dit is een continu proces.

Markten & Sectoren

Cure, Zorg

Reageer