Trainingen programmamanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Trainingen programmamanagement

Wij bieden diverse trainingen aan op het gebied van programmamanagement. Hiermee kunt u op allerlei manieren uw kennis en vaardigheden ontwikkelen om succesvol te werken aan programma’s. U ontmoet in de trainingen collega’s uit allerlei organisaties en bouwt zo tegelijkertijd uw netwerk uit.

Er zijn verschillende trainingen waar u aan kunt deelnemen:

Programmamanagement (5 dagen): Wij reiken u de essenties van programmamanagement aan. Daarbij besteden we aandacht aan de (inter)menselijke kant én de methodische kant van programma’s. Hiermee bent u beter in staat uw programma in de volle breedte goed neer te zetten.

Workshop Program Canvas (1 dag): In deze training leert u werken met het Program Canvas, een nieuw instrument om snel en in samenwerking de kern van een programma te ontwikkelen. Na deze dag bent u in staat zelfstandig met het canvas te werken in uw eigen programma.

Strategisch omgevingsmanagement in programma’s (2 dagen): U verrijkt uw manier van omgaan met de dynamische omgeving van uw programma. Daarmee bent u beter in staat om draagvlak voor uw programma te creëren bij belanghebbenden en tot win-win situaties te komen. 

Onze trainingen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, zoals programmamanagers, projectmanagers, leidinggevenden, programmamedewerkers, programmaondersteuners en risicomanagers. Per training hebben wij meer inhoudelijke informatie opgenomen. Wilt u direct persoonlijk contact erover, dan kunt u terecht bij Björn Prevaas, bps@tg.nl, 06-53166949.

Wilt u één of meerdere trainingen in-company laten verzorgen? Dat kan. Hiervoor kunt u contact opnemen met Anje Strikwerda, via opleidingen@tg.nl of 033-4677777.

Onze trainingen worden verzorgd door ervaren en goed geëquipeerde trainers. Daarbij kijken we onder meer naar kennis van het specifieke vakgebied, ervaring in de praktijk, didactische kwaliteiten en affiniteit met de vragen/dilemma’s van de deelnemers. Een groot voordeel van onze trainers is dat zij actief zijn als trainer, adviseur én (in bepaalde gevallen ook) als manager. Vanuit hun ervaring als adviseur en manager brengen zij actuele en herkenbare casuïstiek in en proberen zij aan te sluiten bij uw eigen praktijk.

Reageer