Zelfsturing | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Zelfsturing

Amir Sharafkhani

Trouw - Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?

08-01-2019
reageer
Amir Sharafkhani

Hoera, de manager verdwijnt uit de zorg!, zo juichte een grote groep Nederlanders toen het onder thuiszorgorganisaties mode werd om te gaan werken met zelfsturende teams. Die grote groep bestond uit zorgpersoneel, patiënten, politici en belastingbetalende Nederlanders die af wilden van de niet-productieve, dure managementlaag. Jongens en meisjes in snelle pakken moesten plaatsmaken voor handen aan het bed.

Maurits Jan Vink

Zelfsturing of zelforganisatie: Oude wijn in nieuwe zakken?

12-01-2018
reageer
Maurits Jan Vink

Als je jezelf serieus neemt als zorginstelling, werk je met zelfsturende teams. Of je overweegt om principes van zelforganisatie toe te passen. Doe je dat niet, dan ben je niet van deze tijd. Tenminste, zo lijkt het. Tegelijk is het niet altijd duidelijk wat zelfsturing brengt. De cliënt centraal, professionals weer in staat stellen de juiste zorg te leveren, betere kwaliteit van zorg. Daar is niemand tegen. Zelfsturing of zelforganisatie kan helpen die doelen te realiseren. De kans op succes groeit als we leren van valkuilen waar andere organisaties mee te maken hebben gehad.

Amir Sharafkhani

Zelfsturend team loopt vast, wat nu? Opschalen!

04-10-2018
reageer
Amir Sharafkhani

Het principe van zelfsturing (of zelforganisatie) bij zorgteams daagt medewerkers uit om meer zaken zelf te regelen, onder meer op het gebied van zorginhoud, teamontwikkeling en bedrijfsvoering. Dit vraagt soms veel van hen. Ik kom dan ook geregeld teams tegen die hierbij vastlopen en niet tot besluitvorming komen. Maar hoe help je zelfsturende teams zonder het (her)introduceren van een managementlaag of het permanent afnemen van regelruimte? Mijn advies: organiseer opschalingspunten die meebewegen met de teams.

Amir Sharafkhani

Breng zelfsturende teams en service organisatie dichter tot elkaar

28-08-2018
reageer
Amir Sharafkhani

In veel zorgorganisaties is zelfsturing (of zelforganisatie) geïmplementeerd. Om zich zoveel mogelijk te kunnen richten op de directe zorg aan cliënten, is het belangrijk om zelfsturende teams te ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld HR en financiën. Dit vraagt de nodige samenwerking tussen de teams en de service organisatie. Maar wat doe je wanneer deze samenwerking stroef verloopt, de ondersteuning uitblijft en zelfsturing niet op gang komt? Recentelijk heb ik een zorginstelling geholpen met deze uitdaging. In dit blog deel ik mijn tips.

Care
Amir Sharafkhani

Zelfsturende teams; aansturen of coachen?

08-11-2017
reageer
Amir Sharafkhani

Bij de overgang naar zelfsturing worden teammanagers vaak vervangen door coaches. Welke aannames spelen hierbij een rol en welke risico’s brengen deze aannames met zich mee voor de teams? Mijn advies: ga uit van de taakvolwassenheid van het team en van teammanagers die zowel kunnen aansturen als coachen. Ga je toch voor de inzet van een coach, maak dan duidelijk wat het team wel en niet van een coach mag verwachten en bied alternatieven voor de taken die de coach niet van de manager kan overnemen.

Cure Care
Amir Sharafkhani

Zelfsturing invoeren? Duidelijk en geleidelijk graag!

28-08-2017
reageer
Amir Sharafkhani

De voordelen van zelfsturende teams zijn bekend. Denk bijvoorbeeld aan dichter bij de cliënt of burger besluiten nemen en meer ruimte voor initiatief en vernieuwing vanuit de werkvloer. De overgang maken van traditioneel organiseren naar zelfsturing blijkt echter uitdagend. Hoewel steeds meer gemeenten en zorginstellingen laten zien dat het kan, lopen er ook velen vast tijdens de overgang. Hoe komt dit? Onduidelijkheid over de werkafspraken en een te snelle overgang zitten vaak in de weg. Creëer duidelijkheid en kies voor een geleidelijke overgang. Zelfsturing werkt het beste wanneer medewerkers begrijpen wat er van hen verwacht wordt en de tijd krijgen om aan de nieuwe situatie te wennen.

Cure Care Gemeenten
Abonneren op Zelfsturing