Waterschappen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Waterschappen

Koen van Bezu

Artikelen Omgevingswet in vakblad Water Governance: bestuurlijke veranderopgave en tweebenigheid

13-04-2018
reageer
Koen van Bezu

Het blad Water Governance heeft recent een thema-editie gewijd aan de Omgevingswet. Onze adviseurs waren gastauteur en hebben een tweetal artikelen mogen schrijven; over de bestuurlijke veranderopgave voor waterschapsbestuurders en over de tweebenige waterschapper.

Water Verandermanagement Organisatieontwikkeling Strategievorming
Martien Aartsen

De Omgevingswet: De waterschapsambtenaar als tweebenige speler

01-09-2017
reageer
Martien Aartsen

“Het gebruiken van twee benen zorgt voor een hogere handelingssnelheid en een grotere kans op succes. Wij maken spelers tweebenig door ze ook in situaties te plaatsen waarin het natuurlijk is om de bal met het minder sterke been mee te nemen”. Dit is één van de gouden regels bij voetbalclub AZ. Wij beschouwen deze regel als één van de belangrijkste opgaven voor de moderne ambtenaar.

Water Samenwerken
Arjan Loesink

De Omgevingswet: Het waterschap als omgevingspartner

25-07-2017
reageer
Arjan Loesink

De komst van de Omgevingswet zet de waterschapswereld juridisch gezien niet op zijn kop. Toch zal de nieuwe wet een behoorlijke impact hebben op waterschappen. Zo beoogt de wet een transitie van een rol als ‘waterpartner’ naar een rol als ‘omgevingspartner’, van taakgericht naar opgavegericht werken en voorziet zij een belangrijke rol van het waterschap als gebiedsregisseur. Maar wat betekenen deze veranderingen nu in de praktijk?

Water Samenwerken
Koen van Bezu

De Omgevingswet: loopt het waterschap achter de feiten aan?

29-06-2017
reageer
Koen van Bezu

De komst van de Omgevingswet past binnen de trend om de inrichting van onze fysieke leefomgeving meer integraal en gebiedsgericht te organiseren; meer samenhang tussen onderwerpen en meer samenwerking tussen partijen. Wat doet deze trend met het waterschap, of beter gezegd: wat doet het waterschap met deze trend?

Water
Abonneren op Waterschappen