Rekenkamercommissie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Rekenkamercommissie

Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeheer

02-11-2017
reageer
Wicher Schönau

Meer inzicht in de staat van het gemeentelijk vastgoedbeheer, dat was de ambitie van de Rekenkamer Hilversum. Twynstra Gudde voerde een onderzoek uit waardoor de Rekenkamer aanbevelingen kon formuleren voor het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van gemeentelijk vastgoed.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek
Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar maatschappelijk vastgoed

18-06-2015
reageer
Wicher Schönau

Het vastgoed van gemeenten ligt onder een vergrootglas. Na diverse berichten in de media zag de rekenkamercommissie Haarlemmermeer voldoende aanleiding een onderzoek te starten naar het gemeentelijk vastgoedbeleid. Vanwege haar ruime ervaring in het veld van maatschappelijk vastgoed en binnen gemeentelijke organisaties, is Twynstra Gudde gevraagd het onderzoek uit te voeren.

Gemeenten Huisvesting en vastgoed Evaluaties en onderzoek
Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoed? Maak keuzes

28-07-2014
reageer
Wicher Schönau

De interesse voor gemeentelijk vastgoed is sterk toegenomen. Leegstand op de vastgoedmarkt zorgt ervoor dat gemeenteraden ook de risico’s van het eigen bezit willen weten. Enige tijd geleden hebben de rekenkamercommissies van Eindhoven en Enschede rapporten gepubliceerd over het gevoerde vastgoedbeleid. Die rapporten laten zien dat duidelijke keuzes noodzakelijk zijn voor zinvol rekenkameronderzoek naar vastgoed.

Gemeenten Huisvesting en vastgoed Evaluaties en onderzoek
Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar exploitatiebegrotingen van culturele accommodaties

01-09-2010
reageer
Wicher Schönau

De gemeenteraad van Eindhoven wil zich inhoudelijk beter kunnen voorbereiden op investeringsbeslissingen voor maatschappelijke bouwprojecten. Daarvoor wil de gemeente de kwaliteit van exploitatiebegrotingen verhogen. In opdracht van de Rekenkamercommissie heeft Twynstra Gudde negen Eindhovense projecten in de cultuursector doorgelicht.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Evaluaties en onderzoek
Abonneren op Rekenkamercommissie