Regionale samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Regionale samenwerking

Hanna Blomaard

Economic Boards: (be)grip maakt resultaat

10-04-2018
reageer
Hanna Blomaard

Melissa Verberkt heeft tijdens haar traineeperiode bij Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces van Economic Boards in relatie tot de effectiviteit van boards. Hoe komen de belangen en de visies van de drie O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen) bij elkaar en hoe werken ze van daaruit gezamenlijk toe naar concrete resultaten om de economie te versterken?

Gemeenten Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Organisatieontwikkeling Programmamanagement Projectmanagement
Hanna Blomaard

De gemeente als regionale samenwerkingspartner: (Be)sturen in tussenruimte

21-03-2018
reageer
Hanna Blomaard

Dat gemeenten samenwerken staat vast. Hoe ze dat doen en op welk niveau verschilt behoorlijk per gemeente. Samenwerken in ‘tussenruimte’ lijkt het nieuwe begrip binnen het openbaar bestuur. Naast de zichtbare toename in de meer bekende vormen in die tussenruimte zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen (GR) en intergemeentelijke samenwerkingen, zien we ook steeds vaker andere bewegingen. Samenwerkingen waarin private, maatschappelijke en publieke actoren in allerlei verbanden en vormen tot elkaar komen, afspraken maken en elkaar ondersteunen. Arbeidsmarktregio’s, Economic (Development) Boards en ook metropoolregio’s vormen een aantal voorbeelden. Maar hoe opereert een gemeente in dergelijke (regionale) vormen van samenwerken? En wat betekent het om te (be)sturen over je eigen (gemeente)grenzen?

Gemeenten Provincies en regio's Rijksoverheid Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Strategievorming Organisatieontwikkeling
Rianne de Jong

De gemeente als regionale samenwerkingspartner: (Be)sturen in tussenruimte

09-03-2018
reageer
Rianne de Jong

Dat gemeenten samenwerken staat vast. Hoe ze dat doen en op welk niveau verschilt behoorlijk per gemeente. Samenwerken in ‘tussenruimte’ lijkt het nieuwe begrip binnen het openbaar bestuur. Naast de zichtbare toename in de meer bekende vormen in die tussenruimte zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen (GR) en intergemeentelijke samenwerkingen, zien we ook steeds vaker andere bewegingen. Samenwerkingen waarin private, maatschappelijke en publieke actoren in allerlei verbanden en vormen tot elkaar komen, afspraken maken en elkaar ondersteunen. Arbeidsmarktregio’s, Economic (Development) Boards en ook metropoolregio’s vormen een aantal voorbeelden. Maar hoe opereert een gemeente in dergelijke (regionale) vormen van samenwerken? En wat betekent het om te (be)sturen over je eigen (gemeente)grenzen?

Gemeenten Provincies en regio's Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Strategievorming Organisatieontwikkeling Programmamanagement Projectmanagement
Wicher Schönau

Onderzoek naar regionalisering in gemeentelijk vastgoed

28-08-2013
reageer
Wicher Schönau

Regionalisering van de gemeentelijke vastgoedorganisatie is een optie, maar is het ook een goede optie? In samenwerking met Bouwstenen - het netwerk voor Maatschappelijk Vastgoed - voert Twynstra Gudde een onderzoek uit naar dit actuele onderwerp.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Samenwerken
Abonneren op Regionale samenwerking