Organisatieverandering | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Organisatieverandering

Joost van der Kolk

Decentralisaties: Puzzelen zonder eindplaatje

21-02-2014
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein zijn een ingrijpende systeemwijziging in Nederland. De nieuwe taken – zorg, werk, jeugd en passend onderwijs – moeten worden ingebed in de gemeentelijke organisatie, maar vragen ook om een fundamenteel andere benadering en werkwijze. Een grote uitdaging voor gemeenten, maar evengoed voor organisatieadviseurs.

Gemeenten Decentralisaties Organisatieontwikkeling Verandermanagement
Léon de Caluwé

Contextfactoren en organisatieadvies

13-06-2013
reageer
Léon de Caluwé

Bijdrage aan het Liber Amicorum van Miel Otto; januari 2007. In deze bijdrage van Léon de Caluwé die een deel van het onderzoek samen met Elsbeth Reitsma in 2006 heeft afgerond gaat het over: Competenties van organisatieadviseurs (de Caluwé en Reitsma, 2006) samenvatten en verdiepen.

Organisatieontwikkeling
Abonneren op Organisatieverandering