Openbaar vervoer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Openbaar vervoer

Mirjam Brussen

Nieuw beleid sociale veiligheid openbaar vervoer

13-05-2013
reageer
Mirjam Brussen

Er is een aantal dringende redenen voor nieuw regionaal beleid voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Stadsregio Rotterdam vroeg kijkrichtingen voor nieuw beleid te ontwikkelen en onderzoeken.

Veiligheid Mobiliteit en infrastructuur Strategievorming
Abonneren op Openbaar vervoer