Onderwijshuisvesting | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Onderwijshuisvesting

Balans binnen het vastgoedmanagementsysteem zorgt voor sturing

17-10-2017
reageer

In oktober 2016 verscheen het eerste deel van het Algemeen Rekenkameronderzoek naar het vastgoed van universiteiten. Daarnaast verscheen in het voorjaar van 2016 ook het themaonderzoek Huisvesting in mbo, hbo en wo van de Onderwijsinspectie. Vastgoed binnen onderwijsinstellingen zorgt na een aantal bouwfraudes voor veel politieke aandacht. Het themaonderzoek benoemt dat huisvesting nooit een doel op zich mag zijn of een middel in de concurrentiestrijd om de student. Het rekenkameronderzoek stelt dat inzicht in de risico’s van de vele vastgoedplannen mist, waardoor ad hoc sturing plaatsvindt en daarmee keuzes worden gemaakt die niet bijdragen aan de vastgestelde organisatiedoelen.

Huisvesting en vastgoed Onderwijs Assetmanagement Facility management Projectmanagement Projectbeheersing Strategievorming Risicomanagement Organisatieontwikkeling Aanbesteden en contracteren
Wicher Schönau

Doorlichting van bouwproject voor onderwijshuisvesting

18-06-2013
reageer
Wicher Schönau

Een nieuwe huisvesting realiseren is voor iedere school een bijzondere opgave. Men gaat een jarenlang traject in waarbij tal van specialistische partijen zoals architecten en aannemers zijn betrokken. De vraag is echter hoe de opdrachtgever een dergelijk project onder controle houdt.

Huisvesting en vastgoed Onderwijs Evaluaties en onderzoek
Abonneren op Onderwijshuisvesting