Landbouw Tuinbouw Governance Greenport Brancheorganisatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Landbouw Tuinbouw Governance Greenport Brancheorganisatie

Michiel Cappendijk

Sturend vermogen achilleshiel landbouwtransitie

12-04-2019
reageer
Michiel Cappendijk

Padafhankelijkheid is wat mij betreft hèt kernwoord van de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving over verandervraagstukken in de Land- en Tuinbouw. Het woord is als een pakketje dat je nieuwsgierig uitpakt en blijft boeien, zonder dat je er ooit helemaal achter komt wat er nou inzit. Padafhankelijkheid gaat over het gebrek aan keuzemogelijkheden van ondernemers in de Land- en Tuinbouw om zich te onderscheiden en te veranderen. Ze kunnen alleen maar nog beter en nog efficiënter werken, maar wezenlijke veranderingen blijven uit. Volgens het Planbureau heeft dat alles te maken met het gebrek aan het sturend vermogen in de Land- en Tuinbouw; een erfenis van decennia liberaliseren

Provincies en regio's Rijksoverheid Publiek-Private Samenwerking Strategievorming
Abonneren op Landbouw Tuinbouw Governance Greenport Brancheorganisatie