Intergemeentelijke samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Intergemeentelijke samenwerking

Dagelijks doen gemeenten een beroep op onze adviseurs om hen te helpen bij samenwerkingsvraagstukken: verkenning, ontwerpen, bouwen, doorontwikkelen en evalueren. Onze kennis en ervaring over intergemeentelijke samenwerking delen we via onderstaande blogs, artikelen en onderzoeken.

Ageeth Telleman

Nederlandse gemeenten zijn flexibel èn efficiënt

10-04-2015
reageer
Ageeth Telleman

Uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder gemeentesecretarissen blijkt dat gemeenten gemiddeld flexibel en efficiënt zijn. Voor gemeenten is dit relevant omdat zij in het huidige tijdsgewricht steeds “meer met minder” moeten kunnen. Door de decentralisaties krijgen lokale overheden er meer taken bij en tegelijkertijd zien zij hun inkomsten teruglopen. Burgers en bedrijven stellen daarbij steeds hogere eisen aan de dienstverlening in hun gemeente.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek Organisatieontwikkeling
Joost van der Kolk

Samenwerken: verschillende gemeenten, verschillende belangen

06-04-2015
reageer
Joost van der Kolk

Op diverse terreinen en in verschillende vormen werken gemeenten samen om hun taken uit te voeren en ambities waar te maken. Dit kan variëren van een regionale economische agenda tot een volledige integratie van de ambtelijke organisaties.

Gemeenten Samenwerken
Wicher Schönau

Samen tegen de stroom in

31-01-2014
reageer
Wicher Schönau

Er dreigt zo’n 20 miljoen vierkante meter leegstand van maatschappelijk vastgoed. Als grootste eigenaren van bibliotheken, buurthuizen en sportcomplexen lopen gemeenten daarbij de meeste risico’s. Regionale samenwerking helpt.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Samenwerken
Joost van der Kolk

Samen werken aan de decentralisaties met Digitale Co-creatie

12-11-2013
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein – participatie, jeugd en zorg – zijn grote opgaven voor alle gemeenten. Niet alleen moeten er meer taken uitgevoerd worden voor minder geld. Er ontstaat een nieuw speelveld van partners waarmee in ketens samengewerkt moet worden. Digitale co-creatie kan helpen om alle betrokken partijen te verbinden en gezamenlijk vorm te geven aan de invoering van de decentralisaties.

Gemeenten Eerstelijnszorg Samenwerken
Joost van der Kolk

Onderzoek: Herindeling of samenwerking?

01-09-2011
reageer
Joost van der Kolk

In het kader van een afstudeerscriptie Bestuurskunde is onderzoek gedaan naar de keuze van gemeenten voor intergemeentelijke samenwerking of gemeentelijke herindeling. De hoofdvraag hiervan luidt: Waarom kiezen gemeenten voor schaalvergroting, respectievelijk voor een bepaalde vorm van schaalvergroting?

Gemeenten Verandermanagement Samenwerken
Joost van der Kolk

Artikel: Herindeling of samenwerking?

01-01-2012
reageer
Joost van der Kolk

Al enkele jaren hebben gemeenten te maken met een toename van het aantal taken en eisen op het gebied van beleidsuitvoering en dienstverlening. Er moet ook meer worden gedaan met minder geld. Is fuseren of krachten bundelen met buurgemeenten een rationele keuze?

Gemeenten Verandermanagement Samenwerken
Abonneren op Intergemeentelijke samenwerking