gemeenten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

gemeenten

Loes van der Beek

Generatieverschillen in actie in het Living lab samenwerkende generaties

29-05-2018
reageer
Loes van der Beek

In 2017 onderzocht ik de perceptie van verschillende generaties op samenwerken, feedback en het genereren van nieuwe ideeën. Om de generatieverschillen daadwerkelijk ‘in actie’ te zien, heb ik samen met de Provincie Gelderland het Living lab samenwerkende generaties ingericht. Hierdoor heb ik verschillende nieuwe inzichten op gedaan over hoe verschillende generaties elkaar kunnen versterken in hun dagelijkse werkzaamheden.

Koen van Bezu

Circulair stemmen in de gemeenteraadsverkiezing

20-03-2018
reageer
Koen van Bezu

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een uitstekend moment om stil te staan bij de rol van gemeentes in de transitie naar de circulaire economie (CE), een economie waarin afval niet bestaat en kringlopen gesloten zijn. Afgelopen week kopten verschillende media dat de verkiezingen zich centreren rondom de krappe woningmarkt. Er moeten meer woningen bijgebouwd worden maar hoeveel aandacht is er dan voor het circulair bouwen van deze woningen wanneer de nood echt hoog is? Staat de transitie naar een circulaire economie überhaupt op de agenda van de (lokale) politieke partijen? Op Rijksniveau worden met de lancering van de transitieagenda’s stapjes gezet richting 100% circulair in 2050 maar wat gebeurt er op regionaal niveau en gaat de strijd om gemeenteraadszetels hier enige invloed op hebben?

Water
Wicher Schönau

Maatschappelijk Vastgoed: Gemeenten laten kansen onbenut

12-12-2017
reageer
Wicher Schönau

Maatschappelijk vastgoed is nog te zeer een bijzaak voor gemeenten. In Binnenlands Bestuur (december 2017) verscheen een artikel over de kansen die gemeenten op dit vlak laten liggen. Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal, en Wicher F. Schönau (Twynstra Gudde) komen aan het woord.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Sjoerd Memelink

De 3 redenen waarom huisvesting voor statushouders op zich laat wachten

17-06-2016
reageer
Sjoerd Memelink

Tot voor kort is het huisvesten van statushouders nooit een groot probleem geweest. Woningcorporaties gebruikten de reguliere sociale woningvoorraad om de statushouders in te huisvesten. In de huidige vluchtelingencrisis is dit echter niet meer afdoende en moet actief gezocht worden naar alternatieven om statushouders in te huisvesten.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Sjoerd Memelink

Gemeenten verdeelsleutel van statushouders op marktcapaciteit laten baseren

03-03-2016
reageer
Sjoerd Memelink

Begin dit jaar is door de overheid de taakstelling voor het huisvesten van vergunningshouders of zogenaamde statushouders voor het komende half jaar vastgesteld. Nu februari op zijn eind loopt, is het interessant om te kijken in hoeverre gemeenten met deze taakstellingen om gaan. Idealiter zou inmiddels bijna een derde van de taakstelling vervuld moeten zijn, de realiteit blijkt anders.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Abonneren op gemeenten