Gemeentelijk vastgoedmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Gemeentelijk vastgoedmanagement

Jeroen Tazelaar

Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed

24-12-2016
reageer
Jeroen Tazelaar

"Wat is een professionele vastgoedorganisatie; en hoe bereiken we die?" Steeds meer gemeenten stellen deze vraag, nu de betaalbaarheid van de eigen vastgoedportefeuille ter discussie komt te staan en vastgoed gerelateerde risico's zich openbaren. Het Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed helpt dit inzicht te verkrijgen.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Wicher Schönau

De 6 belangrijkste ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed

20-09-2013
reageer
Wicher Schönau

Binnen de gemeentegrenzen is vaak de gemeente de grootste vastgoedeigenaar. In een tijd van bezuinigingen en met leegstand als groeiend probleem komt het Maatschappelijk Vastgoed in de schijnwerpers te staan. Gemeenten zijn hierin de belangrijkste speler, maar hebben wel te kampen met een veranderend speelveld. Wij schetsen de zes meest relevante onwikkelingen voor gemeenten.

Huisvesting en vastgoed
Wicher Schönau

Financiële spanning neemt toe bij gemeentelijke vastgoedvraagstukken

09-09-2013
reageer
Wicher Schönau

Dat de gemiddelde gemeente in Nederland een omvangrijke vastgoedportefeuille bezit is geen nieuws meer. Uit een analyse van CBS-cijfers blijkt het financiële belang hiervan: zo is het Gemeentelijk Vastgoed als onderdeel van de totale activa tussen 2007 en 2011 toegenomen van 21,7% tot 25,0% van de totale balanswaarde. Daarmee vormt dit de grootste subpost van de gemeentelijke activa. Heeft vastgoedmanagement dan ook aan belang gewonnen binnen de bedrijfsvoering van een gemeente?

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Financieel management
Abonneren op Gemeentelijk vastgoedmanagement