denieuwestad | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

denieuwestad

Sjoerd Memelink

Stay or go: hoe kom je tot de juiste huisvestingskeuze(s)?

09-05-2019
reageer
Sjoerd Memelink

Dit is het tweede blog van de blogreeks waarin we u meenemen in ons eigen huisvestingstraject. In dit blog beschrijf ik hoe we tot onze huisvestingskeuzes zijn gekomen, zoals: blijven we in Amersfoort of niet? Hoe ziet ons programma van eisen eruit? En: hoe ziet ons huisvestingsconcept eruit? Om de juiste keuzes te maken hebben we onderzocht wat onze drijfveren, behoeftes, ideeën, wensen en dromen zijn. Hierbij hebben we zowel medewerkers, bezoekers als onze opdrachtgevers betrokken.

Huisvesting en vastgoed Huisvestingsadvies
Sjoerd Memelink

The road to….

09-05-2019
reageer
Sjoerd Memelink

In onze dagelijkse praktijk begeleiden wij diverse organisaties bij hun huisvestingstraject. In oktober van dit jaar verhuizen wij naar onze nieuwe huisvesting in Amersfoort en doorlopen wij zelf een groot huisvestingstraject. Hoe ervaren wij dit? Waar lopen we tegenaan? Wat leren we hiervan en wat nemen we mee in onze adviezen aan u? In een blogserie nemen we u mee in dit traject. Dit is het eerste blog, waarin we u meer vertellen over onze reis vanaf het moment dat we gingen nadenken over onze nieuwe huisvesting tot waar we nu staan.

Huisvesting en vastgoed Huisvestingsadvies
Abonneren op denieuwestad