Decentralisaties | Page 2 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Decentralisaties

De decentralisatie van de Jeugdzorg en de uitvoering van de AWBZ en de Participatiewet heeft enorme gevolgen voor het werk van gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. Alles kantelt: hoe en waar uw mensen hun werk doen, de omgang met cliënten, de financiering en de inrichting en aansturing van uw organisatie. Hieronder posten wij regelmatig over de decentralisaties.

Huub Raemakers

PV naar Zvw leidt tot strategische herpositionering van VVT-aanbieders

08-11-2013
reageer
Huub Raemakers

De Persoonlijke Verzorging gaat naar de Zorgverzekeringswet. Dat zal vergaande strategische implicaties hebben voor VVT-aanbieders.

Care Strategievorming

Zorgvastgoed vraagt nu ook om succesvol afstoten

28-10-2013
reageer

Door het overhevelen van een groot aantal zorgindicaties naar de WMO (decentralisatie naar de gemeente) verdwijnt –voor nieuwe cliënten- het recht op verblijf. Zij blijven straks thuis wonen. Dit betekent dat op den duur ook de behoefte aan verblijfsplaatsen afneemt. Het is nu de uitdaging voor een zorginstelling om met zo min mogelijk schade van de huidige portefeuille over te gaan naar de gewenste toekomstige portefeuille.

Care
Maurits Jan Vink

Roerige tijden vragen om toegeruste managers

17-10-2016
reageer
Maurits Jan Vink

Met bijna een halve eeuw aan ervaring in organisaties in de zorg, weten wij als geen ander dat de transitie van de Langdurige Zorg een verandering met grote impact is. Het vraagt fundamenteel anders kijken naar cliënten, vormen van dienstverlening en de wijze waarop die te organiseren in tijden van schaarste en onzekerheid.

Care
Wicher Schönau

De 6 belangrijkste ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed

20-09-2013
reageer
Wicher Schönau

Binnen de gemeentegrenzen is vaak de gemeente de grootste vastgoedeigenaar. In een tijd van bezuinigingen en met leegstand als groeiend probleem komt het Maatschappelijk Vastgoed in de schijnwerpers te staan. Gemeenten zijn hierin de belangrijkste speler, maar hebben wel te kampen met een veranderend speelveld. Wij schetsen de zes meest relevante onwikkelingen voor gemeenten.

Huisvesting en vastgoed
Wicher Schönau

Financiële spanning neemt toe bij gemeentelijke vastgoedvraagstukken

09-09-2013
reageer
Wicher Schönau

Dat de gemiddelde gemeente in Nederland een omvangrijke vastgoedportefeuille bezit is geen nieuws meer. Uit een analyse van CBS-cijfers blijkt het financiële belang hiervan: zo is het Gemeentelijk Vastgoed als onderdeel van de totale activa tussen 2007 en 2011 toegenomen van 21,7% tot 25,0% van de totale balanswaarde. Daarmee vormt dit de grootste subpost van de gemeentelijke activa. Heeft vastgoedmanagement dan ook aan belang gewonnen binnen de bedrijfsvoering van een gemeente?

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Financieel management
Angeline van Gils

De langdurige zorg transformeert, zijn uw medewerkers er klaar voor?

12-06-2013
reageer
Angeline van Gils

De komende jaren staan in het teken van grote transities in de wereld van zorg en welzijn. Zelden heeft een stelselwijziging in de zorg zo sterk gerelateerd aan het dagelijkse doen en laten van uw medewerkers. Het is een hele omslag voor veel professionals, die niet alleen veel vraagt van de individuele vaardigheden van de zorgprofessional, maar ook van de samenwerkingsvaardigheden tussen professionals rondom een cliënt of in een wijk. Uw medewerkers moeten klaargestoomd zijn voor deze nieuwe manier van werken. Een op maat gemaakte spelsimulatie levert hieraan een krachtige bijdrage.

Eerstelijnszorg Care Gemeenten
Corinna van Diepen-Knegjens

Radicaal facilitair veranderen

04-04-2013
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Wat zijn de belangrijkste mondiale trends en ontwikkelingen die de komende jaren impact gaan hebben op de facilitaire markt en het facilitaire vakgebied?

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Financiële dienstverlening Industrie Provincies en regio's Cure Farma
Abonneren op Decentralisaties