Cultuur | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cultuur

Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar exploitatiebegrotingen van culturele accommodaties

01-09-2010
reageer
Wicher Schönau

De gemeenteraad van Eindhoven wil zich inhoudelijk beter kunnen voorbereiden op investeringsbeslissingen voor maatschappelijke bouwprojecten. Daarvoor wil de gemeente de kwaliteit van exploitatiebegrotingen verhogen. In opdracht van de Rekenkamercommissie heeft Twynstra Gudde negen Eindhovense projecten in de cultuursector doorgelicht.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten Evaluaties en onderzoek
Léon de Caluwé

Zoeken naar synergie tussen veranderkunde en marketing

05-09-2013
reageer
Léon de Caluwé

Een verkennende studie naar overeenkomsten in achterliggende waarden van een veranderkunde- en marketingcommunicatiemodel.

Verandermanagement Organisatieontwikkeling
Léon de Caluwé

Denken over veranderen van mensen en organisaties

05-09-2013
reageer
Léon de Caluwé

Hoewel ze elkaar niet zo vaak ontmoeten, leveren ontmoetingen tussen organisatieadviseurs (en dan met name die adviseurs die zich veel met veranderen bezighouden) en psychotherapeuten vaak een feest van herkenning op. De ontmoetingen lijken talrijker te worden.

Verandermanagement Organisatieontwikkeling
Dorine Wesel

Aan de slag met kernwaarden voor beter ICT-rendement

15-05-2013
reageer
Dorine Wesel

"Onze vier kernwaarden beschrijven haarfijn de gewenste beweging. Maar hoe krijgen we deze woorden op het netvlies van onze medewerkers? Hoe gaan ze iets betekenen voor ons gedrag?" De aanpak van Twynstra Gudde spreekt aan: compact en speels, terwijl gelijkertijd het juiste niveau geraakt wordt.

Financiële dienstverlening Cure Woningcorporaties Rijksoverheid Samenwerken ICT Verandermanagement
Abonneren op Cultuur