circulaire economie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

circulaire economie

Hanke Nijman

Transitie in de versnelling

24-05-2018
reageer
Hanke Nijman

Er komen verschillende transities op de samenleving af en meer dan eens wordt van gemeenten en van ons verwacht hierin een (leidende) rol te pakken. Maar over welke transities gaat het? In dit blog delen we de trends uit de samenleving, de transities die daaruit voortvloeien en hoe je die kan versnellen.

Energie Gemeenten
Hanke Nijman

Transitietools voor gemeenten

24-05-2018
reageer
Hanke Nijman

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk, aldus Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. Wereldwijde trends als klimaatverandering, digitalisering en verstedelijking, brengen een transitiegolf te weeg. In Nederland wordt die beweging nog versterkt door de decentralisatie van overheidstaken op het gebied van zorg, omgeving en energie. Veel van deze ontwikkelingen komen samen in de term slimme stad of smart city.

Gemeenten Energie
Koen van Bezu

Circulair stemmen in de gemeenteraadsverkiezing

20-03-2018
reageer
Koen van Bezu

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een uitstekend moment om stil te staan bij de rol van gemeentes in de transitie naar de circulaire economie (CE), een economie waarin afval niet bestaat en kringlopen gesloten zijn. Afgelopen week kopten verschillende media dat de verkiezingen zich centreren rondom de krappe woningmarkt. Er moeten meer woningen bijgebouwd worden maar hoeveel aandacht is er dan voor het circulair bouwen van deze woningen wanneer de nood echt hoog is? Staat de transitie naar een circulaire economie überhaupt op de agenda van de (lokale) politieke partijen? Op Rijksniveau worden met de lancering van de transitieagenda’s stapjes gezet richting 100% circulair in 2050 maar wat gebeurt er op regionaal niveau en gaat de strijd om gemeenteraadszetels hier enige invloed op hebben?

Water
Abonneren op circulaire economie