Adriaan Rengelink | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Adriaan Rengelink

Catherine van Nierop

Angst, haat en eenzaamheid. Je moet er maar zin in hebben

02-08-2016
reageer
Catherine van Nierop

Volgens Rengelink zijn er drie ‘kerncapaciteiten’ van een goede manager: een manager moet angsttolerantie, haattolerantie en ‘capacity to be alone’ ontwikkeld hebben. Drie termen waar je nou niet direct van denkt ‘gezellig’. Toch helpen deze ‘kerncapaciteiten’ je als manager om op langere termijn de boel wel gezellig te houden!

Leiderschapsontwikkeling
Catherine van Nierop

Een manager moet ook een beetje simpel zijn

23-05-2016
reageer
Catherine van Nierop

Rengelink pleit ervoor dat managers meer van hun gevoel laten zien, maar het punt is dat dit niet altijd lukt.

Leiderschapsontwikkeling
Catherine van Nierop

Een manager durft rampen te laten ontstaan

01-03-2016
reageer
Catherine van Nierop

Adriaan Rengelink zegt dat je positieve en negatieve gevoelens moet erkennen als manager, alleen dat labelen als ‘positief en negatief’ is lastig. Dat is een deel van de opvoeding die we meemaken. Iedereen krijgt als het ware een reglement mee welke gevoelens OK zijn en welke niet. Dat gaat via geboden: Mozes kwam van de Sinaïberg niet met 10 verboden, maar met 10 geboden (een enkele uitzondering daargelaten). En als je ze naleest dan zijn het allemaal reglementen voor gevoelens. En hij hoopt dan dat op een gegeven moment het gedrag gereguleerd wordt.

Leiderschapsontwikkeling
Catherine van Nierop

Een goede manager is bevriend met alle gevoelens

11-02-2016
reageer
Catherine van Nierop

Vaak probeert iemand in een spannende situatie naar een conclusie of actie te gaan om een ontlading te bedenken voor dat gevoel. Dat heet ‘acting out’: door iets te doen of te zeggen raak je je lastige gevoel kwijt. En dan is die acting out wel een bevrijding maar het is ook een wat primitieve manier van reageren.

Leiderschapsontwikkeling
Catherine van Nierop

Gevoel: de onderschatte dimensie in het management

15-01-2016
reageer
Catherine van Nierop

Volgens Adriaan Rengelink is er is een enorme overwaardering voor de ratio, voor het verstand, voor het cerebrale. Maar als je goed kijkt dan is dat gevoel overduide-lijk meer aanwezig dan de ratio. Alleen gaan mensen er wat vreemd mee om. Bij elke ontmoeting begint het altijd met gevoel. Iemand maakt pijlsnel inschattingen over de gevoelstoestand van een ander en verkent de eigen gevoelstoestand. En het primaire contact komt op basis van gevoel tot stand.

Leiderschapsontwikkeling
Abonneren op Adriaan Rengelink