Activiteitgerelateerd werken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Activiteitgerelateerd werken

Iris de Been

Kantoortuin goed of slecht? De context bepaalt

11-06-2019
reageer
Iris de Been

Er duiken regelmatig artikelen op in de media over kantoortuinen en dan vooral in negatieve zin. Waar is dit allemaal op gebaseerd en vooral... is het terecht?

Huisvesting en vastgoed
Jeroen Tazelaar

Wat wil de eindgebruiker - Inzicht in gebruikerswensen kantoren

07-06-2013
reageer
Jeroen Tazelaar

Om inzicht te krijgen in de gebruikerswensen van de eindgebruikers van kantoren, is vanuit het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren een onderzoek uitgevoerd.

Huisvesting en vastgoed Organisatieontwikkeling Strategievorming
Abonneren op Activiteitgerelateerd werken