Aanbestedingstraject | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Aanbestedingstraject

Sjoerd Memelink

Een passend Programma van Eisen - de succesfactoren

01-05-2015
reageer
Sjoerd Memelink

In de definitiefase van een bouwtraject worden de eisen gedefinieerd in een Programma van Eisen. Tot op heden zijn Programma’s van Eisen vaak geschreven op basis van traditionele aanbestedingen. De komst van geïntegreerde contractvormen vraagt, omdat een aantal fundamentele onderwerpen in de traditionele programma’s niet aan bod komen, om andere Programma’s van Eisen. Daarnaast vragen de nieuwe contractvormen om een ander type document. Een document dat meer ruimte laat aan experts die later in het bouwproces betrokken worden.

Huisvesting en vastgoed Aanbesteden en contracteren Projectmanagement
Bas Kruiswijk

ICT-contracten en contractmanagement

14-05-2013
reageer
Bas Kruiswijk

Bij contracteren gaat het er om de wederzijdse belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer helder te maken op het gebied van ICT-implementaties en het uitbesteden van primaire of ondersteunende activiteiten. Wij staan u terzijde bij het opstellen van dit soort contracten, SLA's en financiële afspraken.

Onderwijs ICT Programmamanagement Projectmanagement Strategievorming
Abonneren op Aanbestedingstraject