3D | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

3D

Huub Raemakers

Strategische vernieuwing in de zorg: organisaties moeten tweebenig worden!

28-05-2014
reageer
Huub Raemakers

Organisaties in de zorg moeten leren met twee benen te spelen. Door de exploitatie van het bestaande business model en exploratie van nieuwe business modellen strikt te scheiden, neemt de overlevingskans van de organisatie toe, worden de kosten verlaagd en de kwaliteit van zorg verbeterd. De huidige praktijk is vaak dat exploitatie en exploratie door elkaar heen lopen, met als gevolg dat de organisatie struikelt, in plaats van beter te gaan spelen.

Care Gemeenten Strategievorming Verandermanagement
Joost van der Kolk

Overzicht van de decentralisaties in het sociale domein

24-09-2014
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein (zorg, jeugd en werk & inkomen) hebben ingrijpende gevolgen voor de hulp- en zorgbehoevenden in ons land en zijn zodoende een enorme opgave voor gemeenten en zorgaanbieders.

Rijksoverheid Gemeenten Decentralisaties Verandermanagement Organisatieontwikkeling
Jeroen den Uyl

De flow van generaties

09-12-2013
reageer
Jeroen den Uyl

Veel organisaties krimpen. Nieuwe mensen worden nauwelijks aangenomen. Organisaties lopen zo meer en meer vast. Dus moeten ze werken met wat er is. Dit geldt in de bestaande organisaties, maar ook in multidisciplinaire teams waar organisaties samenwerken, zoals in de sociale wijkteams en andere taakorganisaties die door de 3 decentralisaties nu worden opgericht.

Gemeenten
Jeroen den Uyl

Eer en Waardeer

08-11-2013
reageer
Jeroen den Uyl

Eer en Waardeer de professional die met onze jongeren werkt. Want als het goed gaat met de professional gaat het ook goed met de jongere. Deze leidende gedachte stuurt het netwerk Eer en Waardeer. Sinds 2008 is Eer en Waardeer actief. In Amsterdam komen sinds die tijd professionals bij elkaar. Aan het eind van de dag, onder genot van een hapje eten, in een klaslokaal of andere werklocatie.

Abonneren op 3D