Succesfactor 8 - Vraaggericht veranderen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Succesfactor 8 - Vraaggericht veranderen

Serviceorganisatie omarmen het regiemodel waarbij vooral het inrichten van klantmanagement als complex wordt ervaren. Cruciaal bij een verandering is begeleiding. Immers, het enige dat maar één keer kan. Processen kun je veranderen en aanpassen, maar een verandertraject daar ga je doorheen. Succes hierbij “komt te voet en gaat te paard!”.

Naast de harde (zoals systemen) en zachte (denk aan competenties) aspecten binnen de serviceorganisatie constateren we dat het betrekken van klanten bij een verandering een uitzondering is. Gevolg? Een klant die op de oude voet verder gaat; de enige manier die hij kende of een klant die het allemaal maar niets vindt en het weggegooid geld en energie vindt. Hij heeft er alleen maar last van… Herkent u dit?

Het begeleiden en ondersteunen van de klant begint niet bij het besluit om de serviceorganisatie te veranderen. Het begint bij het uitvoeren van een veranderkundige analyse die leidt tot een veranderaanpak. Antwoorden over de verandering in werkwijze, welke competenties klanten moeten gaan ontwikkelen, welke gevolgen voor taken van klanten geven hierbij input over interventies om de klant voor te bereiden op de toekomst.

Interventies die leiden tot het zichtbaar maken van elementen als de informele verhoudingen, weerstand of persoonlijke belangen waarmee kan worden gewerkt om de toekomstige werkwijze succesvol in te voeren. Want, voor wie deden we het ook al weer?

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Facility management

Doe mee aan ons onderzoek beantwoord vraag 8