Sturen op veilige en vlotte doorstroming: wat is hierin van belang? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Sturen op veilige en vlotte doorstroming: wat is hierin van belang?

Recente storingen van bruggen en tunnels hebben eens te meer de focus gelegd op veiligheid en doorstroming. Kon er geen uitzondering worden gemaakt: kon een tunnel niet langer open blijven? Kon een brug niet langer dicht blijven zodat het verkeer eroverheen kon?

Een beheerder moet een lastige afweging maken tussen veiligheid en doorstroming. Een dichte tunnel is weliswaar een veilige tunnel, maar heeft een grote impact op het verkeersnetwerk met weer bijbehorende gevolgen van dien. Integraal netwerkmanagement biedt de mogelijk om te sturen op het behalen van de beschikbaarheids- en veiligheidseisen. Hiervoor heb ik een aanzet gegeven tot prestatie-indicatoren op beschikbaarheid, capaciteit en veiligheid.

artikel_sturen_op_veilige_en_vlotte_doorstroming.pdf

Reageer