Spelsimulatie Ymere in trainingslijn Sturingsfilosofie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Spelsimulatie Ymere in trainingslijn Sturingsfilosofie

Ymere Gebieds & Projectontwikkeling (G&PO) is het professionele ontwikkelbedrijf van Ymere, dat een prominente bijdrage levert aan de nieuwbouwproductie in de Noordelijke Randstad. Ymere G&PO levert een breed palet aan vastgoedproducten en vastgoedgerelateerde diensten.

Als impuls voor de verdere ontwikkeling, wil Ymere G&PO in een training aandacht besteden aan het (samen)werken in projecten en het omgaan met risico’s.

Leren door de werkelijkheid te simuleren

Het werken in (ontwikkel)projecten kent veel dilemma’s. Deze zitten bijvoorbeeld in het stellen van prioriteiten, de taak- en rolverdeling, het omgaan met risico’s, et cetera. Specifiek hiervoor ontwikkelde Twynstra Gudde de spelsimulatie Over de Schutting.
In de spelsimulatie werken deelnemers in een ontwikkelbedrijf. De deelnemers gaan aan de slag om een fictief land te ontwikkelen en worden in verschillende fasen en projecten geconfronteerd met risico’s. In de spelsimulatie lopen de deelnemers tegen dilemma’s aan die ook in de praktijk voorkomen.

Onderdeel breder trainingsprogramma

De spelsimulatie staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een trainingsprogramma over de sturingsfilosofie binnen Ymere G&PO. Het geïnspireerd samen werken aan projecten en het omgaan met risico’s is hierin een rode lijn. Twynstra Gudde heeft ook het bredere trainingsprogramma vormgegeven.

Inzicht in effectief werken in projecten

Door de werkelijkheid na te bootsen in de spelsimulatie, roepen wij authentiek gedrag op waarover de deelnemers in gesprek gaan. Dit geeft lessen op het gebied van persoonlijke effectiviteit voor individuele deelnemers, maar ook over de taken/rollen/verantwoordelijkheden van functies en het functioneren van de (project)organisatie. Met deze inzichten en reflecties is Ymere G&PO nog beter in staat haar projecten tot successen te brengen.

 
Adjunct directeur Susanne Back (Ymere G&PO):

 “Wij hebben gezamenlijk ervaren wat de invloed is van ons gedrag op het samen werken in een project en daar veel van geleerd.”

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Tags

Gaming

Reageer