Slim platform verhoogt waarde in vastgoed, dit is waarom | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Slim platform verhoogt waarde in vastgoed, dit is waarom

De thema’s die wij dit jaar terug zien komen op de agenda’s van organisaties met grote vastgoedportefeuilles, zijn bij elkaar reden om niet meer zonder een slim platform te willen. Binnen Corporate Real Estate Management (CREM) en Future Proof Facility Management zien wij dat de beleving van de gebruiker, duurzaamheid en de servicebehoefte gebaat zijn bij data en de koppeling tussen gebouw en gebruiker. Interessant, omdat er in de markt een “rise of the platform” is, waarmee de gebouwgebruiker steeds beter ondersteund wordt en vastgoed beter gemanaged kan worden. Reden om op een rijtje te zetten wat een slim platform betekent voor dé thema’s die wij dagelijks tegenkomen. So, what’s in it for you?

Corporate Real Estate Management (CREM) en portefeuillebeheer

CREM is een aanpak om de vastgoedportefeuille zodanig te managen, dat de toegevoegde waarde voor het primaire proces optimaal is. Met inzicht in gebouwgebruik kan de vastgoedportefeuille geoptimaliseerd worden op zowel strategisch, operationeel als tactisch niveau. Hoe intensief worden welke ruimten gebruikt? Is er een overschot aan bepaalde typen ruimte? Of is er een type ruimte dat steeds populairder wordt?

“BI staat niet meer alleen voor Business Intelligence, maar ook voor Building Intelligence”

De technologie die nu al ingezet wordt bij gebouwen, van WiFi tot werkpleksensoren, genereert waardevolle data voor portefeuillebeheer. Een platform kan de juiste verzameling van informatie verzamelen. Maar daarmee is de vastgoedorganisatie nog niet geholpen. Collega Wouter Dreimüller richt zich op de vraag hoe we met deze data om moeten gaan en wat we ervan kunnen leren. Met de “rise of the platform” koppelt hij Business Intelligence aan Building Intelligence.

Future Proof Facility Management

Facility management is pas future proof als het de vraag van nu én van straks kan beantwoorden. Uit het FMN marktonderzoek van 2017 blijkt dat inzet van technologie nu en straks de nummer één trend is in de facility markt. Met een platform worden medewerkersvoorkeuren inzichtelijk en kan de facility manager betekenis aan deze informatie geven.

“Een slim platform past bij de vraag van de facility manager van nu”  (Joke Veenstra)

Door de losse facility managementsystemen (licht, av, catering, parkeren, locaties, lockers, etc.) te verbinden aan één platform kan de gebruiker hiervan profiteren. Zo kan een platform inzicht geven in wie waar is, reserveringen beheren en vrijgeven, locatie van (vrije) lockers communiceren en catering bestellen. Het platform heeft informatie beschikbaar over welke werkplekken gebruikt zijn en dus schoongemaakt moeten worden. Kortom, a “better ad-hoc meeting support”.

Slim omgaan met data levert bij CREM en Future Proof FM dus waarde, die onmisbaar is geworden. De middelen zijn vaak al aanwezig, alleen het omzetten van de data naar kennis en passend management vragen nog aandacht. Als die stap genomen is kunnen de inzichten in data moeiteloos ingezet worden voor de veelbesproken thema’s beleving en duurzaamheid en voor de servicebehoefte.

1. Gebruikersbeleving

Naast certificaten als BREEAM en LEED kan je nu ook WELL Certified zijn. Termen als healthy offices en environmental healing winnen het tegenwoordig van clean desk policies. Uit mijn eigen onderzoek bleek onder andere dat groen en prikkels bijdragen aan zelfstandig studeren en samenwerken, maar table dividers niet. Daarnaast is het wetenschappelijk aangetoond dat meer daglicht leidt tot meer cortisol waardoor mensen zich socialer gedragen en dat minder achtergrondgeluid de waardering van werkplekken verbetert.

“Ontwerpers maken tegenwoordig gebruik van dit type wetenschappelijk inzicht in de gebruikersvoorkeuren, met een bewezen effect op de werknemers”  (Thysia Kleijwegt)

De bestaande kennis kan gekoppeld worden aan een slim platform. Het platform kan daarmee automatisch een creativiteit bevorderende ruimte aanbieden als ik een reservering voor brainstormen plaats. Een platform kan leren van de gebruikers en kan persoonlijke voorkeuren koppelen aan de juiste ruimte, leidend tot een hogere productiviteit van de medewerkers. Of nog een stap verder: data uit het platform inzetten voor wetenschappelijk onderzoek.

2. Duurzaamheid

Onderweg naar circulair en energie neutraal Nederland worden de normen versneld aangescherpt. In 2023 moeten alle kantoorpanden groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Hoewel duurzaamheid geen aanleiding is om een platform voor slim werken en efficiënt kantoorgebruik te ontwikkelen, biedt “suggestion-based technology” kans voor organisaties met een duurzaamheidswens.

“Duurzaamheid staat eindelijk op de agenda en is niet alleen meer voor de early adopters” 
(Hanneke van Schijndel)

Lichten en temperatuur kunnen per ruimte en naar behoefte ingesteld worden en organisaties krijgen inzicht in het gebouwgebruik en energieverbruik. Eigenlijk een soort uitvergrote versie van je slimme thermostaat. Met nudging is er zelfs de mogelijkheid om het verbruik te beïnvloeden. Zo kan het platform op een zonnige winterdag eerst de werkplekken aan de zonkant van een gebouw aanbieden.

3. De servicebehoefte

De servicebehoefte groeit. We kopen geen cd of dvd meer, maar een abonnement op muziek of films. Vorig jaar is het aantal private leasecontracten voor auto’s met maar liefst 78% gestegen naar 64.000 per jaar. Bij Spaces en Tribes worden werkplekken aangeboden als service in plaats van als product. In ons nieuwe kantoor van Twynstra Gudde kiezen ook wij ervoor om geen traditionele vierkante meters maar een bepaald aantal werkplekken af te nemen, as a service. De onderdelen binnen huisvesting die traditioneel als product werden afgenomen worden nu als dienst aangeboden. De verantwoordelijkheid voor onderhoud en vernieuwing komt daarmee bij de leverancier te liggen. Wij betalen een vast bedrag als gebruiker en lopen weinig risico. Collega’s Sjoerd Memelink en Bote Scholtens maken dit concept nog flexibeler door per dag een andere hoeveelheid werkplekken aan te vragen.

“Vastgoed as a Service is dé essentie van een platform voor Smart Buildings"

Volgens Anne Wernand, behavioral specialist bij Mapiq, is dit de essentie van een slim platform. Het gaat om de koppeling van alle diensten die zorgt voor de gebruikerservaring en het gebouw- of portefeuillebeheer. Wat zou een slim platform bij kunnen dragen aan onze nieuwe huisvesting waar wij samen met andere ondernemers zitten? Een kans voor innovatie? Wordt de nieuwbouw van Twynstra Gudde de speeltuin voor Vastgoed as a Service met een slim platform?

De thema’s die wij dit jaar terug zien komen op de agenda’s van organisaties met grote vastgoedportefeuilles zijn bij elkaar reden om niet meer zonder een slim platform te willen. De waarde in het vastgoed wordt verhoogd door de mogelijkheden. Rekening houdend met beperkingen en nadelen willen ons juist richten op de kansen per organisatie om te vernieuwen, te verbinden en te versnellen met technologie.  

Meer weten? tkl@tg.nl 


Slim platform:

Een slim gebouw verzamelt met sensoren en aanwezige apparatuur continu informatie over het gebouw en het gebruik. Luchtkwaliteit, bezettingsgraad in specifieke ruimten, het energieverbruik en het aantal kopjes koffie worden gemeten. Lockers, beschikbare vergaderruimten, catering en verlichting worden gekoppeld aan de gebruiker. Deze informatie uitwisseling gebeurt via een platform dat systemen in een gebouw koppelt aan de gebruiker. Zo kan dit platform de werknemer en de werkplek ondersteunen en zorgen voor een prettigere werkomgeving. Efficiënt gebruik van facilitaire diensten, het gebouw zelf en de verzameling van data zijn kansen voor portefeuille en facilitair management.

 

 Meer weten over Future Proof Facility Management? Bekijk de Masterclass!

Reageer