Skylobby als werkplek, 5.000 Haagse ambtenaren naar nieuwe werkplek | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Skylobby als werkplek, 5.000 Haagse ambtenaren naar nieuwe werkplek

Het nieuwe kantoor van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties, is fasegewijs in gebruik genomen.

In het Facto magazine staat een artikel naar aanleiding van een gesprek met Barbera van Schaik van Schuppen (Projectdirectie Nieuwbouw, Twynstra Gudde) en Gerard Groeneveld (FMHaaglanden) over de uitdaging om circa 5.000 ambtenaren in een logistiek complexe nieuwe werkomgeving onder te brengen.

Dir artikel is verschenen in Facto Magazine nummmer 1/2 januari/februari 2013.

skylobby_als_werkplek.pdf

Reageer