Samenwerken in verschillende coalities | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samenwerken in verschillende coalities

‘Delen is het nieuwe hebben’, ‘klein is het nieuwe groot’ en ‘tijdelijk is het nieuwe permanent’. Allemaal slogans die gerelateerd zijn aan de transitie naar een energieke samenleving. Een samenleving waarin individuen en partijen zich organiseren in netwerken en zelf initiatieven nemen. Het 'Spectrum van Coalitievorming' geeft houvast bij het werken op het grensvlak van bestaande organisaties en nieuwe netwerken.

Het is een nieuwe werkelijkheid waarin afzonderlijke organisaties hun doelen niet meer alleen kunnen bereiken. Een veelbelovende manier om hier op in te spelen is het bouwen van coalities. Coalities die gebaseerd zijn op vertrouwen en kunnen meebewegen met veranderende omstandigheden. Welke verschillende coalities zijn te herkennen? En hoe kun je een passende rol en aanpak kiezen?

Via onderstaande link kun je het artikel lezen over adaptief samenwerken in verschillende coalities.

adaptief_samenwerken_in_verschillende_coalities.pdf

Expertises

Samenwerken

Reageer