Samen werken aan de decentralisaties met Digitale Co-creatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samen werken aan de decentralisaties met Digitale Co-creatie

De decentralisaties in het sociale domein – participatie, jeugd en zorg – zijn grote opgaven voor alle gemeenten. Niet alleen moeten er meer taken uitgevoerd worden voor minder geld. Er ontstaat een nieuw speelveld van partners waarmee in ketens samengewerkt moet worden. Digitale co-creatie kan helpen om alle betrokken partijen te verbinden en gezamenlijk vorm te geven aan de invoering van de decentralisaties.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor nieuwe taken, maar kennen deze niet of nauwelijks. De benodigde kennis en expertise over de decentralisaties is verspreid over verschillende organisaties in het veld. De gemeente heeft de aanbieders, die de taken al jarenlang uitvoeren, hard nodig en zal samen met hen vorm moeten geven aan het nieuwe beleid en de uitvoering ervan. Dit vraagt om een netwerkbenadering, met afstemming op bestuurlijk en organisatorisch niveau, in plaats van top-down sturing. Het bouwen van zo'n netwerk met verschillende partijen vraagt om een zorgvuldig proces om een gezamenlijke ambitie te scheppen, recht te doen aan belangen, relaties op te bouwen en uitvoeringskracht te mobiliseren. Samenwerken is samen werken.

Verbinding en samenwerking in het sociaal domein

Het bij elkaar brengen van partijen en het inzichtelijk maken van elkaars expertise en belangen is niet eenvoudig. De klassieke manier van onderzoeken, gesprekken voeren en overleggen richt zich vaak op een beperkt aantal sleutelfiguren (bestuurders en managers). Hoewel het motto 'de klant centraal' is, worden cliënten, waar de decentralisaties betrekking op hebben, slechts in beperkte mate betrokken. Zij hebben de hulp en zorg nodig en weten als geen ander van de knelpunten in het systeem. Ook worden kansen gemist om de inhoudelijke en praktische kennis en expertise van professionals te benutten. En zij zijn juist de mensen die straks dagelijks het werk moeten doen en waarvoor samenwerking echt samen werken is.

De methodiek van 'Digitale Co-creatie' benut deze kansen wel. Door, naast gesprekken en fysieke bijeenkomsten, gebruik te maken van digitale en online instrumenten kan een breed scala aan betrokkenen – politici, bestuurders, managers, professionals en cliënten – bereikt worden om zo samen die dienstverlening aan de betreffende cliënten vorm te geven. Het totaalbeeld aan inzichten, mogelijke knelpunten en ideeën voor oplossingen is hierdoor breder én rijker. Tevens creëert het betrokkenheid van de mensen op de werkvloer en daardoor draagvlak voor mogelijke veranderingen.

Hoe werkt het?

Download hier ons productblad in PDF voor meer info over deze aanpak om partijen te verbinden: gemeenten en zorgaanbieders onderling en met elkaar: 
Samen werken aan de decentralisaties met digitale co-creatie

 

 

Reageer