Risico’s leidraad bij aanbesteding DBFM contract tweede Coentunnel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Risico’s leidraad bij aanbesteding DBFM contract tweede Coentunnel

Risicogestuurde contractbeheersing speelt een steeds grotere rol bij infrastructurele projecten. Wij helpen Rijkswaterstaat daarbij.

Rijkswaterstaat is bezig geweest met de aanbesteding van het DBFM contract voor de tweede Coentunnel, gekoppeld aan de aanleg van de Westlandweg, een nieuw stuk snelweg tussen de A9 en de A10. Rijkswaterstaat heeft ons gevraagd om het risicomanagement van dit complexe project vorm te geven en een bijdrage te leveren aan het neerzetten van een functioneel risicogestuurd contractbeheersingssysteem.

Risicoanalyse
Door sessies en interviews met projectleiders en specialisten, hebben wij eerst de risico’s in kaart gebracht. Dit betrof zowel technische en organisatorische als politiek gerelateerde risico’s, gekoppeld aan een schatting van onder andere de financiële gevolgen. Voor elk van de risico’s maakten wij een inschatting van de grootte en inventariseerden wij de mogelijke beheersmaatregelen.

Risicoverdeling
In de concurrentiegerichte dialoog hebben wij de verdeling van de risico’s tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer in het DBFM contract besproken. Bij de gunning is door ons de definitieve risicoverdeling vastgesteld. De verdeling hing af van de prijs die de opdrachtnemer rekende voor het op zich nemen van het risico.

Risicobewustzijn aankweken
Om risicobewustzijn aan te kweken, hebben wij zoveel mogelijk de projectleiders en specialisten betrokken in het risicomanagementproces. Zij zijn immers degenen die de risico’s uiteindelijk beheersen.

Risicogestuurde contractbeheersing
In 2007 is de aanbesteding afgerond. De contracten kunnen met een risicogestuurd systeem worden beheerst.
Periode: 2006-2007

Reageer