Renovatie faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Renovatie faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft

In 2012 heeft Twynstra Gudde in opdracht van de TU Delft het projectmanagement gevoerd over de totaalrenovatie van het hoofdgebouw van de faculteit CiTG. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren het faciliteren van activiteitgerelateerd werken, verduurzamen van het gebouw en optimaliseren van het ruimtegebruik.

Programma van Eisen
Twynstra Gudde is gestart met het aanvullen van het bestaande Programma van Eisen tot een compleet en actueel geheel. Dit is grotendeels gebeurd in BIM, waardoor de architect de gegevens één op één over kon nemen.

Ontwerpteam
Het ontwerpteam heeft vervolgens onder leiding van Twynstra Gudde in ateliervorm gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp. Aandachtspunten hierin zijn geweest:

  • het herinrichten van de plint met campusbrede voorzieningen
  • clusteren van de onderwijs- en overlegvoorzieningen op de tweede verdieping
  • invoeren van activiteitgerelateerd werken volgens het concept '2Flow CiTG'
  • renovatie van de gevel met behoud van beeldbepalende elementen
  • verduurzamen van het gebouw en (klimaat)installaties en verbeteren van het comfort met de BREEAM-methodiek
  • verbeteren van de brandveiligheid.

In het ontwerp is gebruik gemaakt van de kennis van de gehele TU Delft door bijdragen van aan de TU gerelateerde deskundigen en studenten. 

Aanbestedingsstrategie
Tijdens de ontwikkeling van het VO is Twynstra Gudde tevens gestart met het opzetten van de aanbestedingsstrategie volgens een concurrentiegerichte dialoog met als belangrijkste doel de kennis van de markt optimaal te benutten.

Reageer