Radicaal facilitair veranderen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Radicaal facilitair veranderen

Wat zijn de belangrijkste mondiale trends en ontwikkelingen die de komende jaren impact gaan hebben op de facilitaire markt en het facilitaire vakgebied?

Veranderen als tweede natuur

In de TrendRede van 2013 stellen 12 Nederlandse toekomstdenkers en trendwatchers dat de manier waarop we leven, werken, consumeren en communiceren de komende jaren radicaal zal gaan veranderen. Veranderingen waar we niet altijd invloed op kunnen uitoefenen. In tegendeel, veranderingen vanuit de zogenaamde macro-omgeving beïnvloeden ons als organisatie en als individu. Op kleinere schaal is die invloed wel uit te oefenen maar groeit de complexiteit omdat veranderingen geen op zichzelf staande gebeurtenissen meer zijn. Veranderen is een continu proces dat we meerdere keren, soms tegelijkertijd met andere veranderingen, doorlopen. Dat vraagt veel van het verandervermogen van zowel mens als organisatie. Je zou kunnen stellen dat veranderen een tweede natuur moet worden. Een tweede natuur die wij ons eigen moeten maken om de impulsen uit onze omgeving te kunnen verwerken. Wat dat betreft staat de facility manager voor een enorme uitdaging. Het marktonderzoek toonde al aan dat maar liefst 73% van de facility managers in Nederland de eigen facilitaire strategie beperkt heeft kunnen realiseren. De voornaamste reden? Bijna de helft van de facility managers geeft aan dat medewerkers simpelweg met teveel veranderingen in een te korte tijdsperiode worden geconfronteerd. Het beroep op het adaptief vermogen is groot en zal de komende jaren alleen maar groter worden.

MVO wordt serious business

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verliest zijn vrijblijvende karakter. Het wordt serious business. Kennisinstituut MVO Nederland stelt in haar Trendrapport 2013 dat waar MVO voor organisaties kansen biedt, nu ook steeds vaker de risico’s worden ervaren die kleven aan niet-handelen. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook vanuit de risico’s voor de concurrentiekracht van een organisatie. Toen MVO nog vooral bestond uit kansen, kon men het zich nog wel veroorloven om er daar een paar van te missen. Maar in de huidige situatie is het een reëel risico dat organisaties straks geen levensvatbaar verdienmodel meer hebben. Ze zijn bijvoorbeeld nog te afhankelijk van te dure grondstoffen, hun verdienmodel is te zeer gericht op zoveel mogelijk consumptie van hun product, ze hebben hun kringlooplogistiek onvoldoende op orde of zijn niet in staat personeel te krijgen of te behouden op kritische posities. MVO zal daarnaast steeds meer worden afgedwongen. Niet alleen door de afzet- en arbeidsmarkt, maar ook door internationale richtlijnen en principes als due diligence. Voor de facility manager betekent dit een heroriëntatie op MVO en de huidige prioriteit voor het reduceren van kosten. Heeft u al een MVO manager?

De menselijke maat is in opkomst

Een belangrijke tegenhanger van de snelle technologische ontwikkelingen en de digitalisering van onze samenleving is de menselijke maat. Andrea Wiegman, trendonderzoeker en oprichter van het trendplatform Second Sight, beschreef dit in het marktonderzoek al als een boeiend samenspel tussen mens en technologie. Een samenspel dat draait om zaken als kleinschaligheid, beleving, kwaliteit van leven, humaniteit en zingeving. Mensen worden hier steeds gevoeliger voor, we zoeken steeds vaker naar een beleving met iets unieks en authentieks. Klein kent een charme waar groot niet altijd mee kan concurreren. Groot staat steeds vaker gelijk aan onpersoonlijk en procesmatig, terwijl een persoonlijke en gelijkwaardige benadering wordt gevraagd. De facility manager kan hier handig op inspelen, met facilitaire concepten gericht op een beleving waar emoties en fantasie kunnen regeren. Met methodieken als storytelling, thematisering en zintuigactivatie. Wat dat betreft wordt imagineering, het creëren van belevingswerelden die tot de verbeelding blijven spreken, een noodzakelijke vaardigheid voor de facility manager. Dat laatste is overigens niets nieuws, Disney was u al voor en bij een aantal Nederlandse facilitaire opleidingen staat het prominent in het curriculum.

De stad wordt de nieuwe fabriek

Tijdens het FD Summit van Het Financieele Dagblad op 6 december 2012 over Europa beschreef Farid Tabarki, winner van de Trendwatcher of the Year Awards 2012, dat de stad de nieuwe fabriek wordt. Decentralisatie. Voedsel, energie of thuiswerken, in de stad kunnen we steeds meer produceren. Zo zijn wij steeds minder aan kantoor gebonden om te kunnen werken. Al denkt Yahoo daar duidelijk anders over. Energie kan thuis worden opgewekt. En met behulp van Rapid Prototyping, ook wel 3D-printen, kunnen we steeds meer zelf maken. Stel je bijvoorbeeld een apparaat voor dat elk gerecht kan maken dat je wilt. Futuristisch? TNO werkt al geruime tijd aan technologieën die voedsel printen dat zodanig complex is dat het onmogelijk is om het met de hand te maken. Voedsel dat daarnaast nog eens eenvoudig gepersonaliseerd kan worden. Dat is pas beleving! En voor een paar honderd euro staat de eigen 3D-printer nu al in de woonkamer om eenvoudige plastic vormen te produceren. Jaren geleden werd en ook kritisch gereageerd op de voorspelling dat iedereen over een printer voor papier zou beschikken. Hoe ondenkbaar is het dan dat wij binnen niet onafzienbare tijd niet alleen illegaal muziek en films downloaden, maar ook de nieuwste mode en gadgets? Facility managers kunnen zich tot die tijd alvast zorgen gaan maken over de inhoud van hun facilitaire producten- en dienstencatalogus.

Niets blijft verborgen

De wereld wordt steeds kleiner en zaken als onze smartphones en social media zorgen ervoor dat de grenzen nog veel verder vervagen. Niets blijft verborgen, denk alleen al aan WikiLeaks. Grenzen van landen en grenzen van organisaties vervagen, maar daarmee ook grenzen van privacy en vertrouwelijkheid van gegevens. Een goeie zaak? Transparantie is daarbij een trend die volop aandacht geniet en dagelijks terugkomt in het nieuws. Enerzijds mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen als de Cloud en Big Data. Anderzijds een trend die een cultuuromslag of in ieder geval om discussie over privacy vraagt. Wat dat betreft loopt Nederland, net als de rest van Europa, achter op andere landen voor wat betreft de cultuur van transparantie en openbaarheid van data. Waar in veel andere landen data gewoon beschikbaar is, vinden wij dat nog altijd een probleem. Het facilitaire vakgebied zal zich hier ook over moeten gaan buigen. Aan de ene kant vanuit de vraag welke spelregels er zijn rondom informatie. Aan de andere kant door naar de mogelijkheden te kijken die de eindeloze stroom aan gegevens biedt. Gegevens waar organisaties nu al over beschikken. Europa kent overigens wel uitzonderingen. Zo is de Belastingdienst in Noorwegen openbaar en kan de belastingaangifte van de buurman of -vrouw worden bekeken. Wie zou dat niet doen?

Download hier het volledige artikel: radicaal_veranderen.pdf

Het onderzoek naar de cijfers, trends en ontwikkelingen van de Nederlandse facility management markt dat door Twynstra Gudde en FMN is uitgevoerd toonde al aan dat er in 2012 een nieuwe kijk op facility management is ontstaan. Een nieuwe kijk op facility management die nieuwe manieren van werken en organiseren tot gevolg heeft gehad. De mondiale trends tonen aan dat deze nieuwe kijk in de komende jaren weer zal worden herzien en dat trendwatching een steeds belangrijkere facilitaire competentie gaat worden. Alles is in beweging!

Reageer