Professionaliseren van programmamanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Professionaliseren van programmamanagement

Programmamanagement (PGM) vindt in steeds meer organisaties een vruchtbare voedingsbodem; het in samenhang sturen van een groot aantal inspanningen teneinde daarmee (meetbaar geformuleerde) doelen na te streven, wordt steeds belangrijker.

In overheidscontext zijn met name de introductie van de programmabegroting (voor gemeenten en provincies), grootschalige complexe programma’s als het opzetten en uitvoeren van het GroteStedenBeleid (GSB), het bereikbaarheidsoffensief Randstad (Van A naar Beter, RandstadUrgent), lokaal klimaatbeleid en organisatieontwikkelingsprogramma’s die moeten bijdragen aan meer klantgericht, resultaatgericht en transparant werken, hot issues. In profit omgevingen zien we de toepassing van programmamanagement een vlucht nemen door het opzetten van bezuinigingsprogramma’s, vormgeven aan veranderprogramma’s en het managen van kapitaalintensieve investeringsprogramma’s (‘asset management’). Kortom, allemaal ontwikkelingen waar programmamanagement haar toegevoegde waarde dagelijks bewijst.

Aansluitend bij deze ontwikkelingen wordt het voor veel organisaties derhalve steeds belangrijker om programmamanagement goed in de organisatie in te bedden. De tendens om programmatisch werken steeds meer tot een interne, collectieve en permanente competentie te maken, ondersteunen wij door middel van een uitgebreid scala aan interventies die bijdragen aan het professionaliseren van programmamanagement. In dit artikel beschrijven wij een visie op het professionaliseren van programmamanagement. We gaan graag met u in gesprek om te verkennen op welke manier u in uw organisatie programmamanagement naar een hoger niveau toe brengt.

Reageer