Overzicht van de decentralisaties in het sociale domein | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Overzicht van de decentralisaties in het sociale domein

De decentralisaties in het sociale domein (zorg, jeugd en werk & inkomen) hebben ingrijpende gevolgen voor de hulp- en zorgbehoevenden in ons land en zijn zodoende een enorme opgave voor gemeenten en zorgaanbieders.

Twynstra Gudde helpt gemeenten zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden bij hun veranderopgave. Vanuit die ervaring hebben wij de veranderingen in het sociale domein per 1 januari 2015 op een eenvoudige en visuele wijze proberen te vatten in deze overzichtsplaten.  

Klik hier voor een grotere versie in pdf formaat

Download een grotere versie van de overzichtsplaten in een pdf-versie:
Decentralisaties

Mocht u vragen of behoefte aan meer informatie hebben, neemt u dan gerust contact op!

Reactie(s)

wat ook hier weer opvalt, is dat bij de opsomming van wat er onder WMO valt voor 2015 de maatschappelijke ondersteuning an sich niet wordt genoemd als onderdeel. En dat deel betreft een kerntaak van het welzijnswerk, namelijk maatschappelijke ondersteuning: 1º. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; Alles draait blijkbaar om zorg! Is/wordt welzijn het ondergeschoven kind?

Dag Netty, Ik snap je punt, maar dat is absoluut niet de insteek van deze overzichtsplaat. Volgens mij is het een kwestie van woordgebruik. "Maatschappelijke ondersteuning" is een overkoepelend begrip, wat er met de decentralisatie van de Awbz een deel zorg erbij heeft gekregen. Het deel welzijn hebben wij proberen te ondervangen door de termen "Ondersteuning zelfredzaamheid" en "Ondersteuning participatie" te gebruiken, zoals het ook in de wet zelf staat. Groeten, Joost

Reageer