Over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen en het leiderschap in onze organisaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen en het leiderschap in onze organisaties

Wat leert de verkiezing van Trump ons over leiderschap in onze organisaties! In organisaties kiezen wij onze leiders niet. Onze leiders worden door de RvC of de RvT aangesteld, in Trumps termen, elite stelt elite aan.

De verkiezingen in de VS hebben laten zien dat er een onderstroom is, die nu een stem heeft gekregen en daarmee ook een plek.

Hoe is dat in onze organisaties? Wij kiezen in organisaties niet democratisch. Natuurlijk mogen de medezeggenschapsraad en andere vertegenwoordigers meekijken en meedenken. Natuurlijk wil de RvC iemand met draagvlak. Maar hoe zeker weten wij dat bij die keuzes de onderstroom vertegenwoordigt is? 

En wat als die stroom geen stem heeft? Wat als men zich niet herkent in de leider? Dat leidt vaak tot vervreemding en het ontstaan van disfunctionele patronen. 

Wij hebben nog veel te leren van de gebeurtenissen van afgelopen week. 

Maar één les kunnen we ook naar organisaties brengen: zorg voor diversiteit in de top, zorg dat iedereen zich herkent, elke stem en elk geluid, hoe lastig dat ook is!

 

 

Reageer