Organisatiestructuur is ook belangrijk bij flexibel onderwijs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Organisatiestructuur is ook belangrijk bij flexibel onderwijs

Gedurende 2018 heb ik Frencis Visser binnen Twynstra Gudde begeleid bij haar masterthesis “Flexible education assessed from a modern sociotechnical perspective”. In haar onderzoek heeft zij specifiek gekeken naar het belang van de organisatiestructuur voor het waarmaken van flexibel onderwijs. Ons vermoeden was dat de meeste scholen bij flexibilisering vooral werken aan het curriculum, blended onderwijs en het specificeren van maatwerk voor de student. Als bijlage bij dit blogbericht is een artikel toegevoegd welke een samenvatting bevat van de masterthesis van Frencis.

Ordeningsprincipe voor het werk

Persoonlijk vond ik het onderzoek van Frencis  erg leerzaam. Ze heeft gewerkt met de theorie ‘Moderne Sociotechniek’ die is ontwikkeld door Ulbo de Sitter. Ondanks de ‘leeftijd’ van deze theorie zijn de ontwikkelde parameters voor het beoordelen van de organisatiestructuur op flexibel vermogen nog erg actueel. Ze dwingen tot het ontleden van onderwijs in processtappen (zie de foto bovenaan dit blogbericht). Zoals aangegeven in mijn eerdere blog ‘Wat is de supply chain van onderwijs’ is dit een complexe opgave, maar zeker ook erg verhelderend. Vervolgens zetten de parameters je aan het denken over het ordeningsprincipe voor de processtappen. Flexibiliteit vraagt in de ogen van De Sitter om ketendenken: wat is dan het ordeningsprincipe voor de onderwijsketen? Een specifieke doelgroep, een regio, een branche? Belangrijk is vooral om weg te blijven van een principe waarbij je op basis van functionele overeenkomsten teams of afdelingen vormt.

Regelend vermogen

De Sitter pleit er verder voor om regelend vermogen toe te voegen aan de uitvoering van het werk. En hij bedoelt daarbij niet alleen regelend vermogen om je eigen werk bij te sturen. Het is ook belangrijk om te snappen waarom een bepaalde strategische koers wordt gevolgd en op welke ontwerpprincipes de werkzaamheden zijn gebaseerd. In haar masterthesis heeft Frencis onderzocht hoe dit regelend vermogen werkt binnen een specifieke hbo-opleiding. Ook dit is verhelderend en enkele quotes maken treffend duidelijk hoe ontwerpkeuzes in de organisatiestructuur een belemmering kunnen zijn voor flexibiliteit.

Diagnoseinstrument

Met de uitgewerkte onderzoeksmethodiek heeft Frencis een mooie basis gelegd om, bijvoorbeeld als diagnose-instrument, de organisatiestructuur van een onderwijsinstelling te relateren aan de ambities op het gebied van flexibiliteit. En dat is waardevol en nuttig. Het kan een hoop ‘verstoring’ schelen als goed is nagedacht over een organisatiestructuur die flexibel onderwijs ten volle ondersteund.

artikel_thesis_frencis_v2.pdf

Markten & Sectoren

Onderwijs

Reageer