Oplossing(en) voor de leegstand van kantoren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Oplossing(en) voor de leegstand van kantoren

Overheden en marktpartijen hebben deze zomer een convenant ondertekend om de kantorenleegstand te bestrijden. Eensgezind slaan de partijen de handen in één om de leegstand aan te pakken, zo geven ze aan. Maar wat zijn nu écht de oplossingen voor de leegstand? Transformatie, herontwikkeling, herbestemming, revitalisatie, renovatie en verduurzaming, talloze termen worden door elkaar gebruikt. Hier volgt een opsomming van de belangrijkste.

Herontwikkeling (ook wel herbestemming, hergebruik of transformatie)

Een nieuwe functie aan een bestaand gebouw geven, waarbij de identiteit van het gebouw behouden blijft, inclusief noodzakelijke verandering van het bestemmingsplan. Het betreffende gebouw krijgt naast een nieuwe bestemming en functie(s) ook een andere gebruiker. Voorbeelden van herontwikkeling zijn de populaire hotel- en studentenkamers in bestaande herontwikkelde kantoorgebouwen.

Revitalisatie

Het met beperkte middelen en ingrepen verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van een gebouw. De functie wordt hierbij behouden. Vaak blijft de huidige gebruiker tijdens en na de werkzaamheden gevestigd in het gebouw.

Renovatie (ook wel verduurzamen)

Het grondig verbouwen en verbeteren van de kwaliteit van een gebouw. Installaties, bouwkundige elementen, zoals de buitenschil en het interieur, worden vernieuwd. De functie van het gebouw blijft grotendeels behouden. Bij hergebruik van zo veel mogelijk materialen en grondstoffen kan renovatie een duurzame oplossing zijn. Echter wordt dit door de bekende duurzaamheidslabels (BREAAM, GPR, Greencalc) niet als duurzamer dan nieuwbouw beschouwd. Een duurzame renovatie vergt een zorgvuldig proces.

Sloop

Het onttrekken van een gebouw uit de markt. De combinatie van sloop en nieuwbouw, zoals veel commerciële ontwikkelaars herontwikkeling nu presenteren, maakt het probleem niet groter, maar lost het ook niet op. Het is hoogstens een kwaliteitsverbetering. Slechts als er minder vierkante meters voor terugkomen, is het resultaat een vermindering van de leegstand. Die is echter groter wanneer het pand gesloopt wordt en een bestaand pand wordt betrokken. Voor sloop (evenals herontwikkeling) is een grote afwaardering van de waarde van het gebouw noodzakelijk, waarbij meer en meer wordt nagedacht over fondsen die financiële compensatie kunnen bieden aan eigenaren die hun gebouw slopen.

Leegstandsbeheer

Het tijdelijke geschikt maken van gebouwen voor gebruik (wonen, kantoren, winkels, hotels e.d.). Er zijn talloze voorbeelden van pop up stores, tijdelijke bewoning en huisvesting voor creatieven en startende ondernemers. Het succes van dergelijke initiatieven is wellicht illustratief voor de mogelijkheid voor een permanente oplossing voor deze gebouwen. De regelgeving ( wetten, AMvB’s, bestemmingsplannen, bouwvergunningen) moet daarvoor worden vereenvoudigd.

Oplossing leegstand

De komende 10 jaar hebben de ondertekenaars van het convenant het voornemen de leegstand te laten dalen naar een totaal van 5% (nu circa 15 %). In deze tien jaar tijd zal er tussen de 4 en 5 miljoen vierkante meter leegstand moeten verdwijnen. De oplossing hiervoor is niet herontwikkeling. De hotel- of woningmarkt zit niet te wachten op 7 miljoen vierkante meter studentenwoningen of hotelkamers. De grootste winst zit in het renoveren en revitaliseren van de bestaande voorraad en het onttrekken van niet-courante kantoren uit de markt.

Reactie(s)

De leegstand is een groot probleem in Nederland. Zeker de winkel en kantoorpanden. Ik ben zelf een kunstenaar en was op zoek naar een goede ruimte voor mijn atelier. Die heb ik gevonden via <a href="http://www.vastgoedbeschermer.nl" target="_blank" title="leegstandsbeheer">vastgoedbeschermer</a> Ik ben erg blij dat er bedrijven zijn die leegstandsbeheer doen. Ik denk wel dat dit een tijdelijke oplossing is voor het probleem. Maar het is in ieder geval een begin van de aanpak.

Reageer