Nieuwe woonconcepten en naoberschap?! | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Nieuwe woonconcepten en naoberschap?!

Hoe meer ik nadenk over de veranderingen in de zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een beperking, hoe meer ik me afvraag hoe wij als samenleving en als individu zullen omgaan met deze transitie.

Een gesprek ‘aan de keukentafel van een zorgvrager’ waarbij door bijvoorbeeld de gemeente in kaart wordt gebracht welke ondersteuning beschikbaar is vanuit het eigen sociaal netwerk, is wat mij betreft een goede zaak. In sommige culturen is het verzorgen van bijvoorbeeld ouders wanneer dat nodig is, niet meer dan normaal; ‘zij hebben voor mij gezorgd, nu zorg ik voor hen’. Maar hoe zit dat bij ons? En hoe past dit in onze drukke levens? Mogen we van elkaar verwachten dat we zorgdragen voor mensen in onze omgeving? En … zijn we ook bereid om ondersteuning te bieden aan familie, buren als dat nodig is?

Dat zijn reële vragen. Ga maar na: hoe moeilijk is het soms voor zorginstellingen om vrijwilligers te vinden, waarom zijn eenzaamheid en isolement bij bijvoorbeeld ouderen een serieus probleem. Ook niet onbelangrijk: willen mensen die ondersteuning nodig hebben afhankelijk zijn van bekenden? 

We zullen nieuwe ‘bewegingen’ gaan zien. Gaan we toe naar een ‘sociale dienstplicht’, waarbij van een ieder wordt verwacht een steentje bij te dragen? Komt het oude naoberschap[1] weer terug, misschien in een nieuw jasje? Naar mijn idee - en ik hoop - het laatste. 

Ik ben ervan overtuigd dat er behoefte zal zijn aan nieuwe woonconcepten met ruim plaats voor zorg en welzijn. Bijvoorbeeld voor de mensen die er voorheen voor zouden kiezen om te wonen in een verzorgingshuis of op het terrein van een zorginstelling; niet alleen vanwege een zorgvraag of gebrek aan ondersteuning uit de omgeving, maar ook vanwege het sociale aspect. De organisatie van zorg of ondersteuning is er één, de vertaling naar een fysieke omgeving is de volgende uitdaging. Hoe kan een dergelijke leefomgeving eruit zien? Wat is daarvoor nodig? Gaan mensen zichzelf organiseren of nemen zorginstellingen of gemeenten en woningcorporaties hierin het voortouw? Vanuit mijn rol in de ontwikkeling van huisvesting voor mensen met een zorgvraag en het realiseren van bouwprojecten, kan ik niet wachten om hiermee aan de slag te gaan. 

De transitie in de care biedt ook ruimte om onszelf opnieuw ‘uit te vinden’, hopelijk met veel inspirerende en mooie initiatieven tot gevolg!


[1] Naoberschap: gezamenlijke naobers (buren) in een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap. Binnen het naoberschap geldt de naoberplicht. Dit houdt in een verplichting, de naobers (in een ruime zin des woords) bij te staan in raad en daad indien dat nodig is.

Markten & Sectoren

Care

Reageer