Nieuw beleid sociale veiligheid openbaar vervoer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Nieuw beleid sociale veiligheid openbaar vervoer

Er is een aantal dringende redenen voor nieuw regionaal beleid voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Stadsregio Rotterdam vroeg kijkrichtingen voor nieuw beleid te ontwikkelen en onderzoeken.

Ontwikkelen en onderzoeken
Twynstra Gudde heeft, samen met de begeleidingsgroep, twee kijkrichtingen voor nieuw beleid ontwikkeld: Aantrekkelijk reis en Intelligent veiligheidsdenken. Onder meer het veiligheidsbeleid van de Efteling was daarbij een inspiratiebron. De twee kijkrichtingen zijn met elkaar vergeleken aan de hand van een aantal bestuurlijke criteria. 

  • Huidige situatie – probleem, beleid, maatregelen en resultaten – onderzocht.
  • Twee kijkrichtingen voor nieuw beleid ontwikkeld en beoordeeld (normatieve toekomstscenario’s).
  • Globale handreiking voor de te maken keuze opgesteld.

Toekomstvast openbaar vervoer
Op basis van de rapportage Kiezen voor nieuw beleid introduceert de stadsregio in het programma Naar een toekomstvast openbaar vervoer een risicogestuurde inzet van maatregelen voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Het langetermijnperspectief is dat het beleid ten dienste staat van de reizigerstevredenheid. In een beleidslijn wordt de stapsgewijze groei naar Aantrekkelijke reis nader uitgewerkt.

Pim Uijtdewilligen, beleidsadviseur openbaar vervoer:
‘Tijdens het onderzoek kwamen alle betrokkenen erachter dat een paradigmaverandering nodig was. De traditionele manier van kijken deed ons allen tekort. Het proces was door Twynstra Gudde zo vormgegeven dat die ‘aha-erlebnis’ op een natuurlijke wijze ontstond.’

Reageer