Naar een duurzame huisvestingsportefeuille: het waarmaken van de ambitie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Naar een duurzame huisvestingsportefeuille: het waarmaken van de ambitie

Er is een beweging in gang gezet. Waar voorheen duurzaamheid als sluitpost op de ambitielijst verscheen, is er, vanuit zowel de overheid alsook organisaties zelf, een verandering gaande. Duurzaamheid staat eindelijk op de agenda en is niet alleen meer voor de early adopters. Organisaties durven ambitie uit te spreken en willen energieneutraal worden. Of klimaatneutraal. Of circulair. Maar hoe zorg je er nu voor dat grote ambities ook daadwerkelijk binnen de staande organisatie verwezenlijkt kunnen worden?

Huisvestingsportefeuille: een rommelmarkt in bakstenen

Een huisvestingsportefeuille is net zo divers als een rommelmarkt op Koningsdag. Er zitten pareltjes bij die voldoen aan alle ambities, opknappers met potentie en er is ook een grote groep buitenbeentjes waar niemand eigenlijk raad mee weet. En die diversiteit van de portefeuille brengt juist de uitdaging met zich mee bij het verwezenlijken van een duurzaamheidsambitie: niet gelijklopende onderhoudsritmes, een ontbrekend momentum en de waan van de dag. Want technisch hebben we het probleem wel onder schot, maar hoe krijgen we het daadwerkelijk voor elkaar? Veel organisaties met een grote huisvestingsportefeuille hebben al moeite met de onlangs vastgestelde regelgeving, waarin staat dat alle kantoren in 2023 energielabel C moeten hebben. En dan komt er nog veel aan: BENG, label A, energieneutraal? En wat betekent het klimaatakkoord van Parijs eigenlijk op korte termijn? De figuur hieronder geeft de mijlpalen aan. Sommigen op korte termijn, maar allen van impact op de verduurzamingsslag waar veel gebouweigenaren mee bezig zijn. 


Figuur: de transitie richting energieneutraal en circulair in de tijd weergegeven

Drie pijlers

Wij herkennen de worsteling waar huisvesters mee zitten en zijn ervaren in het traject van het bepalen van de ambities en het uitwerken van concrete doelstellingen. In ons advies gaan we uit van drie pijlers: beter organiseren, beter presteren en beter samenwerken. Wij slaan een brug tussen de ambitie en de implementatie. Dit doen wij door het organiseren van een verduurzamingsprogramma. Wij brengen in kaart hoe de bestaande organisatie moet worden ingericht om het programma te kunnen waarmaken. Wij expliciteren de ambitie naar concrete projecten en maken resultaten meetbaar. Samenwerking geeft kansen om de verduurzaming te versnellen. Sterker nog, de verbinding zoeken is essentieel in een Circulaire Economie.

Onze toegevoegde waarde

Adviseurs van Twynstra Gudde zijn ervaren in het begeleiden van het verduurzamingsvraagstuk op strategisch en tactisch niveau. Onze adviseurs denken mee bij het vormgeven van een passende duurzaamheidsambitie, vertalen de ambitie naar concrete doelstellingen en organiseren de projecten. De markt staat te springen om de technische uitvoering te doen. Wij helpen u dit ook daadwerkelijk te organiseren.

Reageer